a

Aktualności

2014-03-05

BillBird S.A. wdroży system e-fakturowania w PKP Energetyka

PKP Energetyka powierzyła BillBird S.A. wdrożenie innowacyjnego portalu do obsługi dokumentów elektronicznych. Prace nad uruchomieniem autorskiej platformy do dystrybucji e-faktury ruszyły na początku listopada 2013. W ramach podpisanej umowy BillBird przejmie również odpowiedzialność za obsługę faktur papierowych.

Dowiedz się więcej

2014-03-03

Druga rocznica katastrofy pod Szczekocinami

W drugą rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami pamiętamy o tych, którzy stracili w niej życie i zdrowie. Wspomnienie tragicznie zmarłych pasażerów oraz kolejarzy na zawsze pozostanie z nami.

Zarząd PKP Energetyka S.A.

Dowiedz się więcej

2014-02-27

PKP Energetyka podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa

Spółka PKP Energetyka, jedna z sześciu czołowych polskich firm oferujących sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, podpisała z Polską Spółką Gazownictwa umowę w zakresie dystrybucji gazu. Porozumienie jest kolejnym krokiem zbliżającym spółkę do uruchomienia sprzedaży tego surowca. Rozpoczęcie współpracy stanowi element realizacji jednego ze strategicznych celów spółki, jakim jest wdrożenie oferty multienergetycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej, gazu i pakietu usług okołoenergetycznych.

Dowiedz się więcej

2014-02-19

PKP Energetyka S.A rozpoczęła współpracę z GAZ-SYSTEM S.A.

 

Energetyczne Centrum S.A., Neas Energy S/A oraz Tauron Sprzedaż sp. z o.o. w styczniu podpisały z GAZ-SYSTEM S.A. umowę ramową na przesył paliwa gazowego. Operacyjną współpracę w zakresie obrotu gazem rozpoczęła również PKP Energetyka S.A.

Wprowadzone zmiany w otoczeniu prawnym i postępująca liberalizacja rynku gazu w Polsce zachęcają coraz więcej przedsiębiorstw do wejścia w sektor obrotu gazem. Wśród podmiotów, które zdecydowały się na zawarcie umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. znajduje się PKP Energetyka S.A.

Dowiedz się więcej

2014-01-31

Działania Grupy PKP w związku z trudnymi warunkami pogodowymi

W Warszawie, gdzie doszło do oblodzenia na stacji Warszawa Grochów, powołano specjalny Regionalny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 166 maszyn do odśnieżania torów i rozjazdów oraz kilkadziesiąt urządzeń do odladzania i odszraniania sieci trakcyjnej walczy z zimą. Dodatkowa informacja pasażerska na największych dworcach, wszystkie obiekty otwarte całodobowo. Od godziny 6:00 do 12.00  na 1828 pociągów opóźnienie powyżej 60 minut miały 64 pociągi, czyli 3,5% wszystkich połączeń. Specjalnymi pociągami służącymi do odladzania i odszraniania sieci dysponuje również PKP Energetyka. W całej Polsce znajdują się również zespoły utrzymujące elektryczne ogrzewanie rozjazdów, gotowe dotrzeć tam, gdzie warunki sparaliżują pracę urządzeń.

Dowiedz się więcej

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.