a
Drukuj

Taryfa C11

Taryfa dla klientów korzystających z energii w różnych godzinach w ciągu dnia charakteryzująca się jednakową stawką za energię elektryczną przez cały dzień.

rejon: wschodni

Stawki opłat w grupie taryfowej: C11
Stawka opłat (netto) Grupa taryfowa
C11
Opłata za obsługę rozliczenia zł/m-c 12
Składnik jakościowy stawki systemowej w zł/kW/h 0.0108
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 2.0800
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh całodobowy 0.2884
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c
- okres rozliczeniowy 1-miesięczny 3.75
- okres rozliczeniowy 2-miesięczny 1.88
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0.66

Stawki opłat dystrybucyjnych dla klientów przyłączonych do sieci dystrybucji energii elektrycznej PKP Energetyka.