a
Drukuj

Sprzedaż energii

Czy jesteś przyłączony do sieci dystrybucji
energii elektrycznej PKP Energetyka?

TAK NIE
Twoja odpowiedź na powyższe pytanie zostanie zapisana w sesji przeglądarki internetowej. W celu zmiany odpowiedzi należy ponownie uruchomić przeglądarkę.