a
Drukuj

Zmiana sprzedawcy

Sprzedawcy, którzy mają zamiar sprzedawać energię elektryczną do Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. zobowiązani są zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych (Generalna Umowa Dystrybucyjna) z PKP Energetyka S.A.). Informacje w zakresie stosownych procedur można uzyskać w IRiESD- Część szczegółowa Bilansowanie systemu dystrybucyjnego oraz Wydziale Zakupu i Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych nr telefonu (22) 392 46 10 lub (22) 392 46 00, fax (22) 47 474 44 73.

Podmioty dokonujące bilansowania handlowego (POB), które mają zamiar dokonywać bilansowania handlowego odbiorców są zobowiązani zawrzeć stosowna umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z PKP Energetyka S.A. Informacje w zakresie stosownych procedur można uzyskać w IRiESD- Część szczegółowa Bilansowanie systemu dystrybucyjnego oraz Wydziale Zakupu i Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych nr telefonu (22) 392 46 10 lub (22) 392 46 10, fax (22) 474 44 73.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi PKP Energetyka S.A. posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Generalna umowa dystrybucji), umożliwiająca realizację przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.
 Lista podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), z którymi PKP Energetyka S.A. posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą dokonywanie bilansowania handlowego odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.
 


Zgodnie z art. 9c ust. 3a ustawy Prawo energetyczne, PKP Energetyka S.A. uczestniczy w konfiguracji miejsc bilansowania poprzez innych operatorów przyłączonych do sieci przesyłowej, którzy dla PKP energetyka świadczą usługi operatora pomiarów w tym zakresie.
 Sprzedawcy, którzy mają zamiar realizować umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD przyłączonymi do sieci PKP Energetyka, powinni zawrzeć umowę na bilansowanie handlowe z ww. operatorem.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Wnioski o zmianę sprzedawcy należy przesyłać na adres:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
01-218 Warszawa, ul. Sławińska 7/9