Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Trzy czwarte firm zainteresowane energią i gazem w jednym pakiecie

Spółka PKP Energetyka, jedna z czołowych polskich firm energetycznych, w kwietniu i maju 2014 roku przeprowadziła na grupie 510 przedsiębiorstw ogólnopolskie badania dotyczące wykorzystania energii elektrycznej i gazu. Analiza koncentrowała się na oczekiwaniach firm wobec sprzedawców oraz zapotrzebowaniu rynku na ofertę dual fuel, pozwalającą na jednoczesny zakup energii elektrycznej i gazu od jednego partnera. Badanie PKP Energetyka to pierwsza tak obszerna analiza prowadzona wśród polskich przedsiębiorstw.

Główne wnioski:

 • 74% badanych firm chciałoby otrzymywać energię i gaz od jednego sprzedawcy.
 • 49% respondentów potwierdziło, że co najmniej raz zmieniło dostawcę energii.
 • 46% badanych planuje zmianę sprzedawcy energii.
 • 36% respondentów rozważa zmianę sprzedawcy gazu.

Badanie realizowane we współpracy z firmą analityczną ARC Rynek i Opinia zostało przeprowadzone na próbie 510 firm w całej Polsce (w tym 278 wykorzystujących gaz), zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Analizie poddano organizacje reprezentujące m.in. administrację publiczną, przemysł ciężki i lekki oraz przemysł spożywczy, a także sklepy, sieci handlowe, punkty usługowe, biurowce, hotele i restauracje. W ankiecie wzięły udział osoby odpowiedzialne za wybór dostawcy energii i gazu w firmach oraz instytucjach publicznych.

Firmy poszukują nowych ofert

Z badań wynika, że polskie firmy dobrze znają swoje prawa i mają świadomość możliwości zmiany sprzedawcy energii, co potwierdza 81% respondentów. Niemal połowa firm (49%), co najmniej raz podjęła decyzję o współpracy z nowym sprzedawcą energii. Zmiany częściej dokonywano w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających 250 osób lub więcej (52% badanych zmieniło sprzedawcę), rzadziej w firmach średnich między 50 a 249 pracowników (49%), a najrzadziej w małych, liczących do 50 pracowników (36%). Wynika to z faktu, że większe zużycie energii i wyższe rachunki za energię przekładają się na większą skłonność do wyboru firmy oferującej niższą cenę. Wówczas nawet kilkuprocentowe zmiany mogą w znaczący sposób zaważyć na wysokości rachunku. Co ciekawe, sprzedawcę energii najczęściej zmieniała administracja publiczna oraz firmy handlowe – odpowiednio 58% i 55% badanych. Najmniej skłonne do zmiany okazały się biurowce, centra handlowe, restauracje i hotele (dostawcę zamierza zmienić 39% z nich).

Analiza wyników wskazuje, że na rynku energii trwa aktywna walka o nowych klientów. 85% respondentów potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku ich firma otrzymała ofertę od innych sprzedawców energii. 69% badanych przyznało, że dotychczasowy partner prezentował im swoją ofertę, aby zachęcić ich do dalszego korzystania ze swoich usług.

Cena dyktuje zmianę dostawcy

Firmy decydują się na zmiany przede wszystkim ze względu na niższą cenę. 58% firm deklaruje, że do skorzystania z usług nowego sprzedawcy przekonałaby je oszczędność na poziomie 5%. Przy 10-procentowej oszczędności byłoby to już 80% badanych. Do zmiany najbardziej skłonne są firmy zużywające średnią ilość energii (50-499,999 MWh/rok): z 5% oszczędności skorzystałoby już 62% z nich, a przy 20% oszczędności współpracy z nowym dostawcą podjęliby się prawie wszyscy respondenci (94%). Kolejnym argumentem jest gwarancja stałej ceny w trakcie trwania umowy (tak twierdzi 15% respondentów).

Przedsiębiorstwa zainteresowane ofertą dual fuel

Ponad 36% firm biorących udział w badaniu rozważa zmianę dostawcy gazu, ale dotąd na taki ruch zdecydowało się tylko 2% respondentów. Należy się jednak spodziewać, że w najbliższych latach sytuacja będzie ulegać dynamicznym zmianom. Oczywiście, także w przypadku gazu, decyzję o zmianie sprzedawcy determinuje przede wszystkim cena. Ponad połowa firm wykorzystujących gaz ziemny jest skłonna zmienić sprzedawcę tego paliwa, gdyby oznaczało to obniżenie rocznego rachunku o wartość rzędu 5%. 20-procentowe oszczędności skłoniłyby do zmiany sprzedawcy niemal wszystkie firmy (92%). Cena, wiarygodność dostawcy oraz komfort obsługi sprawiają, że niemal 3/4 uczestników badania wykorzystujących gaz ziemny chciałoby kupować energię i gaz u jednego sprzedawcy.

– Badania, które przeprowadziliśmy wśród przedsiębiorców pokazały, że aż trzy czwarte respondentów chętnie korzystałoby z jednego sprzedawcy gazu i energii elektrycznej. Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując pakiet łączący te media. Skorzystanie z naszej oferty pozwoli im na oszczędności, które wynikają z zakupu energii i gazu od jednego sprzedawcy. Ponadto, zapewniamy swoją pomoc w zakresie spełnienia koniecznych procedur i wykonujemy wszystkie czynności w imieniu klienta. To ważne, zwłaszcza że część badanych firm nie decyduje się na zmianę usługodawcy ze względu na obawy przed skomplikowanym i czasochłonnym procesem. – podsumowuje Wojciech Szwankowski – członek zarządu PKP Energetyka

Marka i jakość obsługi mają znaczenie

Okazuje się, że dla 65% badanych marka i wizerunek dostawcy ma duże znaczenie. Wynika to z faktu, że reputacja przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, niezawodności i gwarancję dostaw energii. Firmy są też coraz bardziej wymagające jeśli chodzi o jakość współpracy. Prawie dwie trzecie badanych (63%) życzyłoby sobie dedykowanego opiekuna do obsługi. Niewiele mniej wskazuje drogę mailową (59%) jako preferowaną drogę kontaktu, 40% woli komunikację przez telefon, tylko 12% wybiera tradycyjną pocztę.

Firmy stawiają na energooszczędność

Respondenci zgodnie odpowiadali (87%), że w ich firmach stosuje się działania zmniejszające zużycie energii. Blisko 82% firm korzysta z usług, które pomagają zoptymalizować wykorzystanie energii, natomiast 67% edukuje swoich pracowników i odpowiednio zarządza energią w przestrzeni biurowej. Ponadto 58% dobiera odpowiednią ofertę u sprzedawcy.

Dodatkowe informacje o badaniu

Badanie na temat rynku gazu i energii elektrycznej w Polsce przeprowadzono w dniach 11.04-8.05.2014 na próbie 510 firm w całej Polsce (w tym 278 wykorzystujących gaz). Podmiotem realizujących projekt była firma ARC Rynek i Opinia. Badania realizowaną metodą CATI (wywiady telefoniczne).

Badano przeprowadzono wśród firm z następujących branż:

Branża

Procentowy udział badanych firm

 • Przemysł ciężki

20%

 • Przemysł lekki i spożywczy

30%

 • Administracja publiczna

10%

 • Handel: sieci handlowe, sklepy, drobne punkty usługowe

30%

 • Biurowce, centra handlowe, restauracje, hotele

20%

 

Badanie zostało podzielone na kilka integralnych elementów:

 • Sprzedawcy energii elektrycznej – oceniano percepcję marki poszczególnych podmiotów działających na rynku;
 • Zmiana dostawcy energii elektrycznej – szacowano ilość firm i analizowano poszczególne branże, które dokonały zmian dostawcy energii. Dodatkowo pytano o przyczyny zmian, planowane zmiany oraz jakość komunikacji i oferty poszczególnych podmiotów;
 • Gaz ziemny – analizowano zainteresowanie firm możliwością zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego u jednego dostawcy, potrzebę zmian dostawcy gazu i przyczyn jakie kierują chęcią zmiany;
 • Oszczędność energii – badanie świadomości firm w zakresie oszczędności energii oraz działań na rzecz optymalizacji jej zużycia.
 • Komunikacja z klientami – analiza kanałów komunikacji sprzedawców z klientem oraz najbardziej pożądane przez klientów formy współpracy.

Raport dostępny jest tutaj

***

PKP Energetyka S.A. to jeden z czołowych polskich dostawców energii elektrycznej.  Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, usługi elektroenergetyczne, sprzedaż paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Wśród klientów firmy znajdują się m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, duże zakłady produkcyjne, sieci handlowe oraz przewoźnicy kolejowi. PKP Energetyka S.A. posiada własną sieć dystrybucyjną na terenie całej Polski, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych. Firma istnieje od 2001 roku. Spółka wielokrotnie pełniła rolę lidera konsorcjów modernizujących linie kolejowe czy infrastrukturę energetyczną. W 2013 r. PKP Energetyka S.A. osiągnęła ok. 3,69 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz blisko 90 mln zł zysku netto. W tym czasie spółka sprzedała niemal 6,6 TWh energii elektrycznej. PKP Energetyka S.A. zatrudnia ponad 7 000 osób pracujących w całej Polsce.

 

Więcej informacji:

Monika Żychlińska

Rzecznik Prasowy

Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji

tel. kom. 697 040 008

tel. 22 474 11 09

m.zychlinska@pkpenergetyka.pl

Ostatnio zmodyfikowano: 11.03.2016