Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

PKP Energetyka S.A. informuje o zamiarze sprzedaży wymienionych niżej nieruchomości

PKP Energetyka S.A. informuje o zamiarze sprzedaży wymienionych niżej nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość w Kaltkach, obręb Orzechowo, gm. Stare Juchy obejmująca:
 • własność pięciu domków letniskowych stanowiących składniki zabudowy działki nr 288/1;

  Orientacyjna wartość nieruchomości: 12,0 – 13,0 tys. zł. za jeden domek w zależności od powierzchni użytkowej.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1E / 00049962 / 9.

  Przedmiotowe domki letniskowe stanowią składniki zabudowy działki 288/1 o powierzchni 0,1515 ha, położonej w miejscowości Kaltki, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie. Całość stanowi zaplecze stanicy wędkarskiej położonej w lesie nad jeziorem Jędzelewo w odległości około 5,5 km od Starych Juch. Dojazd dogodny, drogą gruntową ok. 2 km do drogi asfaltowej Ełk – Orzechowo. Powierzchnia użytkowa czterech domków wynosi 23,66 m² każdy, jednego domku 29,65 m². Posadowione na fundamencie betonowym, wykonane w konstrukcji drewnianej. Wyposażone w lokalną instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną. Grunt pod domkami w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. - po zakupie konieczność zawarcia indywidualnej umowy dzierżawy.

  Kontakt: Andrzej Pisarski   

        Tel. 697 040 093          

  e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  2.   Nieruchomość w Legnicy przy ul. Łąkowej 6, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki Nr 48, z obrębu 0011, Kartuzy o pow. 0,5328 ha,
 • prawo własności budynku biurowego o powierzchni użytkowej 646 m2
 • prawo własności budynku garażowego o powierzchni użytkowej 46,0 m2
 • prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 16 m2

  Orientacyjna wartość nieruchomości – 720 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  Nr LE1L / 00070256 / 6.

  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Łąkowej.

  Nieruchomość położona jest w środkowej, pośredniej strefie miasta Legnica w bliskim sąsiedztwie krzyżowania się linii kolejowej z rzeką Kaczawą, po południowej stronie torów kolejowych. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest jako teren usług publicznych oraz tereny miejskiej zieleni publicznej. Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność biurową lub usługową.

  Kontakt: Andrzej Pisarski   

        Tel. 697 040 093          

  e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  3.  Nieruchomość w Poznaniu przy ul. Kolejowej, obejmująca:

  • prawo użytkowania wieczystego działki nr 5/61, z obrębu 61 Wilda o pow. 0,2013 ha;

        Orientacyjna wartość nieruchomości – 1 700 000,00 zł.

   Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO2P / 00250444 / 2.

   Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd odbywa się na podstawie służebności przejazdu i przechodu zapisanej w przedmiotowej księdze wieczystej.

   Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta o funkcji mieszkalno-usługowej, po zachodniej stronie węzła kolejowego Poznań Główny. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny kolejowe. Uzbrojenie terenu, obejmujące kanalizacje sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową, elektroenergetyczną i gazową –
   w ulicy Kolejowej.

   Na przedmiotowym obszarze aktualnie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przestał obowiązywać z dniem 31.12.2003 r. W planie tym nieruchomość położona była na terenie zabudowy śródmiejskiej  mieszkalno-usługowej w I strefie wewnętrznej intensywnego zagospodarowania usługowego o zabudowie mieszkaniowej mieszanej, wielo- i jednorodzinnej – oznaczenie I.SM2.mu.

   Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW/U, tj. terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Nieruchomość świetnie nadaje pod inwestycje.   

   Kontakt: Andrzej Pisarski    

         Tel. 697 040 093          

   e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

    

        

    

    

    

   4.   Nieruchomość w Bielsko-Białej przy ul. Słowackiego, obejmująca:

  • prawo użytkowania wieczystego, działek nr 94/1, 94/9 z obrębu 0015, Dolne Przedmieście o pow. 0,2414ha;
  • prawo własności budynku biurowego o powierzchni użytkowej 85 m2
  • prawo własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 211 m2

   Wartość rynkowa nieruchomości – 270 000,00 zł

   Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsko-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BB1B / 00111053 / 4.

   Nieruchomość położona w miejscowości Bielsko-Biała – Dolne Przedmieście, przy ul. Słowackiego, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Słowackiego. Nieruchomość jest ogrodzona. Uzbrojona jest
   w sieć energetyczną wodną i kanalizacyjną.    

   Teren, na którym usytuowana jest nieruchomość znajduje się poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakłada przeznaczenie tej nieruchomości na drogi zbiorcze, linie kolejowe oraz stacje kolejowe.

          Nieruchomość może być wykorzystana na działalność produkcyjną lub magazynową.

    Kontakt: Andrzej Pisarski  

         Tel. 697 040 093          

   e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

    

   5.   Nieruchomość w Kielcach przy ul. Mielczarskiego, obejmująca:

  • prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/66, z obrębu 0016 Kielce o pow. 0,3353 ha;
   • prawo własności budynku magazynowo - garażowego złożonego z budynku magazynowego, budynku garażowego, budynku garażowego samochodów ciężarowych oraz budynku garażowego samochodów
    o łącznej powierzchni zabudowy 278,00 m2, powierzchni użytkowej 257,04 m2 wraz z przypisanymi do budynku przyłączami i instalacjami.
   • prawo własności budynku portierni o powierzchni zabudowy 20,00 m2 oraz powierzchni użytkowej 14,62m2,
   • prawo własności budynku magazynowo - garażowego o powierzchni zabudowy 111,00 m2 oraz powierzchnia użytkowej 77,00 m2,
   • prawo własności budynku magazynowego o powierzchni zabudowy 197,00 m2 oraz powierzchni użytkowej 175,43 m2,
   • prawo własności wiaty magazynowej o powierzchni zabudowy 143,00 m2,
   • prawo własności budowli posadowionych na nieruchomości,

         Orientacyjna wartość nieruchomości – 2 540 000,00 zł.

    Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1L / 00139729 / 6.

    Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Mielczarskiego.

    Nieruchomość położona jest na obrzeżach centrum Kielc pomiędzy ul. Mielczarskiego a terenem kolejowym linii relacji Kraków – Warszawa. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta teren płaski. Pełny dostęp do uzbrojenia. Działka dłuższym bokiem przylega do asfaltowej miejskiej ulicy Mielczarskiego
    z wjazdami urządzonymi z tej ulicy. W sąsiedztwie tereny kolejowe, zabudowa magazynowa, usługowa
    i mieszkaniowa wielorodzinna miasta. Działka zabudowana jest budynkami magazynowymi, garażowymi
    z budynkiem portierni, w części centralnej plac utwardzony. Teren oświetlony. 

    Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według zapisu w Studium leży w terenie zabudowy o przewadze funkcji produkcyjno-magazynowych i usług technicznych, z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. 

    Kontakt: Andrzej Pisarski    

                Tel.  697 040 093   

          e-mail:        a.pisarski@pkpenergetyka.pl

     

    6.   Nieruchomość w Żaganiu przy ul. Towarowej, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki Nr 2950/17 z obrębu 0003 o pow. 0,0683 ha,
 • prawo własności budynku warsztatowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 355,00 m2,

  Orientacyjna wartość nieruchomości – 110 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1G / 00045146 / 0.

  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

  Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta przy linii kolejowej w odległości około 1,4 km od centrum miasta. Działka otoczona jest torami kolejowymi, działkami zabudowanymi
  i niezabudowanymi.

  Kształt działki regularny, teren płaski, częściowo utwardzony trylinką. Działka ogrodzona – od strony południowo – wschodniej występują przęsła betonowe, od strony północno – zachodniej i od drogi występuje siatka na słupkach stalowych oraz przęsła z kątownika z siatką. Od strony linii kolejowej również siatka na słupkach oraz granicę wyznacza budynek. Dojazd do nieruchomości od strony południowo - zachodniej
  drogą z płyt betonowych. Działka uzbrojona w sieć: energetyczną (linia kablowa nn 0,4 kV zasilająca obiekty PKP i linia napowietrzna SN-20 kV), wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy)
  i telekomunikacyjną.

  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań uchwalonym uchwałą nr XXIV/45/2008 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2008 roku, przedmiotowa działka stanowi tereny projektowane o dominującej funkcji aktywizacji gospodarczej z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej oraz usługowej, w tym tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

  Kontakt:      

        Tel. 697 040 093          

  e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  7.   Nieruchomość w miejscowości Krążkowy, gmina Kępno, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działek Nr 727/5, 453/4, 483/4 z obrębu 0005, Krążkowy o łącznej powierzchni 1,2840 ha,
 • prawo własności budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej 809,89 m2
 • prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 22,36 m2
 • prawo własności wiaty magazynowej o powierzchni użytkowej 103,24 m2
 • prawo własności wiaty do butli gazowych o powierzchni użytkowej 29,23 m2
 • prawo własności budowli posadowionych na nieruchomości,

  Orientacyjna wartość nieruchomości – 1 475 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  Nr KZ1E / 00061047 / 8.

  Nieruchomość położona w miejscowości Krążkowy, gmina Kępno zabudowana budynkami i budowlami. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą relacji Ostrzeszów – Kępno, a następnie drogą lokalną
  o nawierzchni asfaltowej i utwardzoną trylinką. Teren kompleksu działek ogrodzony, oświetlony, częściowo utwardzony trylinką. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Kształt kompleksu działek nieregularny. Sąsiedztwo stanowią tereny kolejowe oraz działki niezabudowane – rola.       

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępno teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem C1P – tereny zabudowy produkcyjnej. Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność produkcyjną, magazynową.

  Kontakt:      

        Tel. 697 040 093          

  e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  8.   Nieruchomość w Szczecinku, przy ul. Kwiatowej, obejmująca:

  • prawo użytkowania wieczystego, działek nr 1/10, 1/13 z obrębu 0018 Szczecinek o łącznej powierzchni 1,0917 ha;
  • prawo własności budynku biurowo-warsztatowego o powierzchni użytkowej 1 073,52 m2
  • prawo własności wiaty o powierzchni użytkowej 76,00 m2
  • prawo własności magazynu o powierzchni użytkowej 13,90 m2
  • prawo własności budowli posadowionych na nieruchomości,

   Orientacyjna wartość nieruchomości – 653 000,00 zł

   Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr KO1I / 00047286 / 1 dla działki 1/10 oraz KW nr KO1I / 00040436 / 9 dla działki 1/13.

   Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona w peryferyjnej strefie miasta Szczecinek, w odległości około 2 km od centrum miasta. Dostęp do nieruchomości realizowany jest drogą o nawierzchni z płyt betonowych poprzez dwa przejazdy kolejowe. 

   Działka gruntu nr 1/13 zabudowana jest budynkiem biurowo-warsztatowym, wiatą na sprzęt elektrotrakcyjny budynkiem materiałów palnych, trzema odcinkami torów bocznych oraz budowlami towarzyszącymi, teren niezabudowany zagospodarowany jest zielenią niską.

   Zabudowana część działki posiada ogrodzenie, teren oświetlony.

   Uzbrojenie techniczne: przyłącze wodociągowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
   i technologiczna, przyłącze energetyczne.

   Działka gruntu nr 1/10 o powierzchni 0,2071 ha stanowi część południowo-zachodnią nieruchomości
   i zagospodarowana jest torami i dwoma rozjazdami.

   W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony symbolem: 163Tz(Kk) – podstawowe przeznaczenie terenu – tereny zamknięte – tereny kolejowe wraz z obiektami i urządzeniami obsługi.

   Zgodnie z Decyzją Ministra Infrastruktury nr 25 z dnia 12 sierpnia 2011 r. przedmiotowa nieruchomość nie jest położona w terenach zamkniętych.

         

    

   Nieruchomość może być wykorzystana na działalność produkcyjną lub magazynową.

    Kontakt:     

         Tel.  697 040 093         

         e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

    

   9. Nieruchomość w miejscowości Kolonowskie, przy ul. ks. Czerwionki, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działek Nr 512/2, 514/3, 514/5 i 514/7 z obrębu 0039 o pow. 2,4207 ha,
 • prawo własności budynku warsztatowo-biurowego o powierzchni użytkowej 705,00 m2,
 • prawo własności wiaty I o powierzchni użytkowej 79,8 m2,
 • prawo własności wiaty II o powierzchni użytkowej 4,8 m2,
 • prawo własności budowli takich jak: rampa, zasiek, plac z chodnikami, tory kolejowe z rozjazdami, ogrodzenie, droga dojazdowa;

Orientacyjna wartość nieruchomości – 720 000,00 zł.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S / 00066139 / 1 (dla działki nr 512/2) oraz księgę wieczystą Nr OP1S / 00066140 / 1 (dla działek 514/3, 514/5, 514/7), 

Dojście i dojazd do drogi publicznej odbywa się utwardzoną drogą po terenie działek nr 515/3 i 515/7, będących w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. – służebność gruntowa zapisana w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta, przy ul. Towarowej – po wschodniej stronie osiedla „Fosowskie”. Otoczenie i najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny linii kolejowej, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej, obszary rolnicze, zadrzewione oraz tereny przemysłowe.

Jest to obszar o kształcie wydłużonego wielokąta, o płaskim charakterze ukształtowania, przylegający od południa do linii kolejowej relacji Tarnowskie Góry – Opole, z którą nieruchomość połączona jest torem bocznicowym. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta Kolonowskie, przyjętego Uchwałą nr XXXII/171/97 Rady Miejskiej w Kolonowskie z dnia 29-08-1997 r. wraz ze zmiana przyjętą Uchwałą nr XVII/140/12 z dnia 14-05-2012 r., przedmiotowe działki mają następujące przeznaczenie:

 • działka nr 512/2 – wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem: R – tereny rolne,
 • działka nr 514/3 – wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolami: P - tereny przemysłu, składów, baz budowlanych i komunalnych i rzemiosła wytwórczego oraz ZL – tereny leśne,
 • działka nr 514/5 – wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolami: P – tereny przemysłu, składów, baz budowlanych i komunalnych i rzemiosła wytwórczego,
 • działka nr 514/7 – wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem: KDD – drogi klasy dojazdowej.

Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność produkcyjną lub magazynową.

Kontakt:      

      Tel. 697 040 093          

e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

 

10.  Nieruchomość w miejscowości Wejherowo, przy ul. Świętego Jana, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki Nr 150/20 z obrębu Wejherowo 0009, o powierzchni 0,1032 ha,
 • prawo własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 141,43 m2
 • prawo własności budowli posadowionych na nieruchomości,

Orientacyjna wartość nieruchomości – 220 000,00 zł.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Nr GD1W / 00075354 / 9.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wejherowo, przy ul. Świętego Jana. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tory kolejowe. Przedmiotowa działka położona jest pomiędzy ulicą Świętego Jana, a linią kolejową. Teren działki zagospodarowany na działce znajduje się budynek warsztatowy do którego doprowadzono przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Przed budynkiem znajduje się dojście z płyt chodnikowych oraz droga wewnętrzna z płyt drogowych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowo teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 17KK/KW/KS – teren kolejowy z dopuszczeniem: zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz obsługi transportu drogowego (parking). Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność produkcyjną lub magazynową.

Kontakt:      

      Tel. 697 040 093          

e-mail: a.pisarski@pkpenergetyka.pl

 

 

 

 

             

11.  Nieruchomość w miejscowości Ciechanów, przy ul. Towarowej, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 7/3, z obrębu 40 Śmiecin o pow. 0,7282 ha;
 • prawo własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 678,0 m2,
 • prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 13,9 m2,
 • prawo własności budowli takich jak: rampa wyładowcza, droga i plac, sieć kanalizacyjno-deszczowa, tory i rozjazdy, ogrodzenie, sieć wodociągowa, sieć c.o.

       Orientacyjna wartość nieruchomości – 890 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1C / 00049340 / 2.

  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Natomiast dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się utwardzoną drogą wewnętrzną po działce nr 7/5, a służebność gruntowa zapisana jest w księdze wieczystej.

  Nieruchomość położona jest przy węźle kolejowym. Tereny sąsiadujące to tereny kolejowe oraz tereny wykorzystywane przemysłowe. Działka w części zabudowana budynkiem parterowym wykorzystywanym na cele warsztatowe, utwardzona oraz ogrodzona siatką na słupkach metalowych. Główny budynek oświetlony lampami. Kształt działki – wydłużony prostokąt. Ukształtowanie terenu płaskie, bez pagórków. 

  Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według zapisu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Ciechanów leży
  w terenie obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i obiektów usługowych. Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność produkcyjną lub magazynową.

  Kontakt:       

        Tel.  697 040 093         

        e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  12.  Nieruchomość w miejscowości Korsze, przy ul. Kolejowej, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działek nr 116/1, 116/39 i 116/41, z obrębu 1 o łącznej powierzchni 0,5178 ha;
 • prawo własności budynku biurowo-warsztatowego o powierzchni użytkowej 413,0 m2,
 • prawo własności budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni użytkowej 54,7 m2,
 • prawo własności budynku garażowo-warsztatowego o powierzchni użytkowej 122,0 m2,
 • prawo własności budowli takich jak: bocznica kolejowa, ogrodzenie, plac;

       Orientacyjna wartość nieruchomości – 855 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr OL1K / 00031852 / 2 dla działki 116/1 oraz księgę wieczystą KW Nr OL1K / 00039892 / 0 dla działek nr 116/39 i 116/41).

  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Natomiast dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się utwardzoną drogą wewnętrzną po działce nr 116/38.

  Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości budynkowe stanowiące zorganizowana całość gospodarczą położone w Korszach, przy ul. Kolejowej, obręb 1, gmina Korsze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolnicze, mieszkaniowe i przemysłowe. Nieruchomość w części niezabudowanej porośnięta trawą z licznymi drzewami iglastymi i liściastymi. Wjazdy oraz część manewrowa placu utwardzona.

  Działka nr 116/1 zabudowana dwoma budynkami biurowo-warsztatowym oraz gospodarczo-garażowym. Działka ogrodzona płotem o przęsłach metalowych, częściowo porośnięta trawą. Kształt nieregularny wydłużony. Na działce znajduje się bocznica kolejowa o długości 105 mb (tor podwójny). 

  Działka nr 116/39 zabudowana jest budynkiem parterowym wykorzystywanym na cele garażowo-warsztatowe, bezpośrednio przylega do budynku biurowo-warsztatowego. Działka ogrodzona jest płotem
  o przęsłach metalowych, częściowo porośnięta trawą. Kształt prostokątny. Sąsiedztwo stanowią tereny kolejowe oraz przemysłowo-usługowo-składowe.

  Działka nr 116/41 znajduje się za budynkiem garażowym, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, porośnięta trawą, kształt prostokątny, ogrodzona płotem o przęsłach metalowych.

  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania zatwierdzonego uchwałą nr XXX/182/2005 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29.04.2005 r. – teren oznaczony jako „P – tereny produkcyjne”. Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność produkcyjną lub magazynową.

  Kontakt:       

        Tel.  697 040 093         

        e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  13.  Nieruchomość w miejscowości Zebrzydowice, przy ul. Dworcowej, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 1300/57, z obrębu 0007 o powierzchni 0,3407 ha;
 • prawo własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 142,86 m2,

          Orientacyjna wartość nieruchomości – 170 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BB1C / 00091581 / 8.

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta, na terenach przemysłowych, zabudowanych infrastrukturą kolejową, około 1,5 km na zachód od dworca kolejowego.

  Działka ma kształt nieregularny, teren w części zachodniej jest płaski, a w części wschodniej ma zróżnicowaną wysokość ze skarpą i spadkiem w kierunku wschodnim. Teren działki zabudowany jest budynkiem warsztatowym i na znacznej powierzchni porośnięty jest krzewami i drzewami.

  W odległości kilkunastu metrów od budynku, po stronie wschodniej usytuowany jest, na terenie ogrodzonym płotem z elementów stalowych, słup betonowy z transformatorem i złączem sieci niskiego napięcia.

  Od strony wschodniej działka przylega do ulicy Dworcowej. Dojazd do działki stanowi droga wyłożona płytami drogowymi betonowymi, która prowadzi od ulicy Dworcowej wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki. Od strony południowej, w odległości kilkudziesięciu metrów przebiegają tory bocznicy kolejowej.

  Na terenie działki znajdują się przyłącza do energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXII/233/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. oraz częściową zmianą uchwała Rady Gminy nr III/11/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie:

         A363 aKK – tereny komunikacji kolejowej

         częściowo w strefie ochronnej linii energetycznej 20kV.

   Kontakt:     

        Tel.  697 040 093         

        e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  14. Nieruchomość w miejscowości Chełm, przy ul. Okszowskiej 12a, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 214/53, z obrębu 13 o powierzchni 1,0628 ha;
 • prawo własności budynku biurowo-administracyjnego o powierzchni użytkowej 713,50 m2,
 • prawo własności budynku magazynu o powierzchni użytkowej 108,00 m2,
 • prawo własności budowli między innymi takich jak: tory wjazdowe, rozjazdy, ogrodzenie, plac utwardzony, rampa, wiata;

          Orientacyjna wartość nieruchomości – 610 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1C / 00071758 / 8.

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północno-wschodniej, pośredniej strefie miasta Chełm
  w odległości około 2,6 km od centrum. Północno-wschodnia część miasta Chełm charakteryzuje się dominującą zabudowy o funkcji usługowej i przemysłowej, zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Lublin-Chełm-Dorohusk-granica państwa oraz Alei Przyjaźni, ulicy Rampa Brzeska i ulicy Okszowskiej.

  Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi linia kolejowa, zabudowa przemysłowa (magazynowa, produkcyjna, warsztatowa, administracyjna). Nieruchomość położona jest w oddaleniu od głównych szlaków komunikacyjnych tej części miasta.

  Nieruchomość położona jest bezpośrednio, przy drodze publicznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 213 (ul. Okszowska, droga powiatowa), jednak droga ta nie ma ewidencyjnego połączenia z dalszym ciągiem ulicy Okszowskiej i z ulicą Rejowiecką. Dojazd odbywa się przez działkę nr 214/55, a służebność gruntowa została zapisana w księdze wieczystej.

  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełm, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/334/13 Rady Miasta Chełm z dnia 27 marca 2013 r. przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym w planie symbolem KK-18, opisanym jako tereny kolejowe.   

   Kontakt:     

        Tel.  697 040 093         

        e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  15. Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, przy ul. Armii Krajowej 1B, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 299/12, z obrębu AM-5, obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,4973 ha;
 • prawo własności budynku biurowo-administracyjnego o powierzchni użytkowej 861,00 m2,

          Orientacyjna wartość nieruchomości – 953 000,00 zł.

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SW1W / 00058469 / 5.

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wałbrzych, przy ul. Armii Krajowej 1B w obrębie Stary Zdrój Nr 19 i jednostce ewidencyjnej 026501_1, M. Wałbrzych. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Na gruncie posadowiony jest budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 861,0m2. Obiekt składa się z trzech segmentów. Segment wschodni na parterze ma charakter typowo biurowy. Segment środkowy ma charakter biurowo-socjalny. Natomiast segment zachodni jest pod względem funkcjonalnym podzielony na dwie części. Jedna część stanowi przedłużenie powierzchni biurowo-socjalnej segmentu środkowego, natomiast druga stanowi halę warsztatową. Teren przed budynkiem stanowi plac utwardzony – częściowo z kostki granitowej i częściowo asfaltowy. Pozostała część działki jest niezagospodarowana (porośnięta trawą). Działka ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej takich jak: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna. Ogrzewanie centralne zapewnia kocioł gazowy (poza segmentem zachodnim i piwnicą, gdzie ogrzewanie jest elektryczne).

  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulica Armii Krajowej.

  Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest jako tereny kolejowe.

   Kontakt:     

        Tel.  697 040 093         

        e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

   

  16. Nieruchomość w miejscowości Goleniów, przy ul. Tartacznej 1, obejmująca:

 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 130/2, obręb 0004 i działki 1/14 obręb 0009 Goleniów,
  o łącznej powierzchni 1,1483 ha;
 • prawo własności budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 702,00m2,
 • prawo własności wiaty magazynowej o powierzchni użytkowej 83,00 m2,
 • prawo własności magazynu materiałów łatwopalnych i chemicznych o powierzchni użytkowej 14,00 m2,
 • prawo własności budowli takich jak: rampa z bramą wyładunkową, drogi wewnętrznej, chodników, placu, myjni samochodowej, ogrodzenia, oświetlenia oraz bocznicy kolejowej.

       Orientacyjna wartość nieruchomości – 620 000,00 zł.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1O / 00051168 / 6 dla działki 1/14 oraz księgę wieczystą Nr SZ1O / 00039285 / 2 dla działki 130/2.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Goleniów, przy ul. Tartacznej 1
w obrębach 0004 i 0009 Goleniów. Dostęp do nieruchomości realizowany jest drogą o nawierzchni z płyt betonowych, poprzez jeden przejazd kolejowy na trasie linii kolejowej do Kołobrzegu. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym z częścią biurowo-socjalną, wiatą magazynową, budynkiem materiałów łatwopalnych oraz budowlami. Teren ogrodzony i oświetlony. Uzbrojenie terenu: przyłącza energetyczne, kanalizacja (deszczowa, sanitarna, technologiczna), przyłącze wodociągowe.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest jako tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych.

Kontakt:      

      Tel.  697 040 093         

      e-mail:  a.pisarski@pkpenergetyka.pl

    

     Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

     

 

Ostatnio zmodyfikowano: 13.01.2017