Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Kontrahenci (001)

A,BCDwybierz zakładkę
Część A.
Nr zbioru:001
Nazwa zbioru danych osobowych:KontrahenciCzęść B. Charakterystyka administratora danych
 
 
Administrator:
PKP Energetyka SA
REGON:
017301607
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-681
Ulica:
Hoża 63/67
Nr domu:
Lokal:
Województwo:
Mazowieckie
Powiat:
Warszawa
Gmina:
Poczta:
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)
 
2. Sposób dopełnienia ogólnych warunków legalności przetwarzania danych osobowych:
osoba, której dane dotyczą, będzie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 
na przetwarzanie zezwalają przepisy prawa:
 
przetwarzanie jest niezbędne osobie, której dane dotyczą, w celu wywiązania się z umowy, której jest stroną lub na jej życzenie w celu podjęcia nezbędnych działań przed zawarciem umowy
 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych spoza administracji publicznej (art. 3 ust. 2 ustawy), który nie realizuje zleconych zadań publicznych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Część C. Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
 
3. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:
 
nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy
zawód,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
 
4. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 3, przetwarzane w zbiorze:
 
 
5. Dane wymienione w pkt 4 ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:
 
pochodzenie rasowe
pochodzenie etniczne
poglądy polityczne
przekonania religijne
przekonania filozoficzne
przynależność wyznaniową
przynależność partyjną
przynależność związkową
stan zdrowia
kod genetyczny
nałogi
życie seksualne
 
6. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 5:
 
osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać zgodę na piśmie,
 
przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą:
 
przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych:
 
przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,
 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie,
 
przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych,
 
przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
 
7. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
 
 
 
 
Część D. Sposób zbierania oraz udostępniania danych
 
8. Sposób zbierania danych do zbioru:
 
wyłącznie od osób, których dotyczą,
głównie od osób, których dotyczą,
wyłącznie z innych źródeł,
głównie z innych źródeł,
głównie metodą teletransmisji,
również metodą teletransmisji.
 
9. Udostępnianie danych ze zbioru:
 
dane nie będą udostępniane innym podmiotom,
dane będą udostępniane innym podmiotom,
dane będą udostępniane również drogą teletransmisji,
dane będą udostępniane za granicę.
 
10.
Dane zgromadzone w zbiorze są danymi ogólnie dostępnymi
 
11. Dane ze zbioru będą służyć:
 
badaniom naukowym,
badaniom dydaktycznym,
badaniom historycznym,
badaniom statystycznym,
celom archiwalnym,
badaniom opini publicznej,
celom marketingowym.
 
12. Dane w zbiorze będą dotyczyć:
 
skazań,
orzeczeń o ukaraniu,
mandatów karnych,
orzeczeń wydanych w postępowaniu administracyjnym.
 
13. Określenie niektórych aspektów przetwarzania danych:
 
planuje się wielokrotne udostępnianie danych innemu podmiotowi
udostępnianie danych odbywać się będzie poprzez sieć teletransmisji
do przetwarzania danych używane będą komputery przenośne
administrator przewiduje zlecanie przetwarzania danych innemu podmiotowi
 
 
 

O PKP Energetyka

E-faktura

Zamień tradycyjną fakturę na e-fakturę. Sprawdź jakie to proste

więcej

Zadaj pytanie

Wybierz temat wiadomości i sprawdź szczegóły naszej oferty

Znajdź nas: