Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, w tym:
   1. wytwarzanie energii elektrycznej
   2. przesyłanie energii elektrycznej
   3. dystrybucja energii elektrycznej
   4. handel energią elektryczną
  2. świadczenie usług elektroenergetycznych, w tym:
   1. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 
   2. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 
   3. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
   4. wykonywanie instalacji elektrycznych 
   5. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  3. działalność w zakresie produkcji, w tym:
   1. produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
   2. produkcja wyrobów budowlanych z betonu
   3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części
   4. produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 
   5. produkcja złączy i śrub 
   6. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowana 
   7. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
  4. wykonywanie usług w zakresie budownictwa, w tym:
   1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
   2. roboty związane z budową dróg i autostrad
   3. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
   4. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
   5. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 
   6. przygotowywanie terenu pod budowę 
   7. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 
   8. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 
   9. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 
   10. tynkowanie 
   11. zakładanie stolarki budowlanej 
   12. posadzkarstwo tapetowanie i oblicowywanie ścian 
   13. malowanie i szklenie
   14. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 
   15. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 
   16. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
   17. działalność w zakresie architektury
  5. sprzedaż paliw, w tym:
   1. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 
   2. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 2. W przypadku gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.
 3. Spółka wykonuje zadania wynikające z powszechnego obowiązku obrony (ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
 4. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
 5. Koordynacja zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A.
 6. Wykonywanie i finansowanie zadań, o których mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

O PKP Energetyka

E-faktura

Zamień tradycyjną fakturę na e-fakturę. Sprawdź jakie to proste

więcej

Zadaj pytanie

Wybierz temat wiadomości i sprawdź szczegóły naszej oferty

Znajdź nas: