Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa systemu kablowego 110kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki27.06.2012Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
(0-42) 205-55-69
r.filipczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa systemu kablowego 110kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

11.07.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa systemu kablowego 110kV”

1. Termin składania ofert: 11.07.2012 r. do godz. 12.30.
2. Otwarcie ofert: 11.07.2012 r. godz. 13.00.
3. Termin realizacji dostawy: IV kw. 2012 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

5. Kryteria wyboru oferty:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny – 90 %
b) oferowany okres gwarancji -
- współczynnik wagowy oceny – 10 %.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail lub faksem (nr fax 0-42 / 205-57-67) – nieodpłatnie.

7. Wadium: w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia 11.07.2012 r. do godz. 12.30
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Roman Filipczak, Michał Dudek, Maciej Pietrus
b. Pok. nr 908,
c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. - Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
informuje, że przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„dostawę systemu kablowego 110kV”

został unieważniony

Łódź, dn. 11.07.2012 r.