Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni14.08.2012Przetarg nieograniczonyZbigniew Nudrzewski

z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Wschodni w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

31.08.2012

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

1. Inwestor:
PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Zakład Wschodni w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103
2. Przedmiot zamówienia:
„Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie”
o pow. 500 m2 zgodnie z dokumentacją dostępną w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin:
Oferty należy składać na piśmie do dnia 31.08.2012 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego
4. Wadium:
1000,00 zł
5. Otwarcie ofert:
31.08.2012 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
6. Kryteria oceny ofert:
W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10
gdzie:
W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)
Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;
Cof – cena oferty ocenianej;
Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;
Tof – termin oferty ocenianej
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
dostępna w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ