Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki17.08.2012Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
tel. 42-205-56-98 lub kom. 697-049-130
m.dudek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

31.08.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. - Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90-002 Łódź

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów”
1. Termin składania ofert: 31.08.2012r. do godz. 9:30
2. Otwarcie ofert: 31.08.2012r. o godz. 10:00
3. Termin realizacji usługi:
1) Zadanie 1 – stacja transformatorowa ST Langiewicza w Łodzi – do 30 września 2012r.
2) Zadanie 2 – stacja ST 4 Łódź Widzew – do 31 października 2012r.
3) Zadanie 3 – stacja transformatorowa ST Holenderska w Kutnie – 30 listopada 2012r.
4) Zadanie 4 – złącze kablowe ZK PolyOne w Kutnie – 30 listopada 2012r.
5) Zadanie 5 – stacja transformatorowa ST Dworzec Łódź Chojny – 31 października 2012r.
6) Zadanie 6 – dwa odłączniki na linii napowietrznej 15kV LPN Widzew-Mikołajów o oznaczeniu A06A (w Bedoniu Przykościelnym) i A10 (w Gałkówku) – 30 listopada 2012r.
7) Zadanie 7 – stacja rozdzielcza SR Łódź Olechów – 31 maja 2013r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
5. Kryteria wyboru oferty:
I. wysokość ceny ofertowej: współczynnik wagowy oceny 90 %
II. długość okresu gwarancji: współczynnik wagowy oceny 10 %
6. Wadium w wys. 5 000,00 zł należy złożyć do dnia 31.08.2012r. do godz. 9:30.
7. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
• Michał Dudek - tel. 42-205-56-98 lub kom. 697-049-130,
• Zbyszek Bródka - tel. 697-040-297
8. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 921, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą, e-mail (m.dudek@pkpenergetyka.pl, ez2@pkpenergetyka.pl) lub faksem (nr fax. 42-205-56-70) – nieodpłatnie.
Łódź, 17 sierpnia 2012r.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 – 002 Łódź
Tel. 042 205 53 75
Fax 042 205 56 70

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów”

decyzją komisji przetargowej z dnia 31 sierpnia 2012r. została wybrana oferta firmy:
Elester-PKP Sp. z o.o.
ul. Pogonowskiego 81
90-569 Łódź

na kwotę netto (bez podatku VAT): 265.000,00 zł
słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy
Oferowany okres gwarancji: 60 miesięcy.