Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu dachu budynku zaplecza technicznego sekcji EZSZ Łódź

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki21.08.2012Przetarg nieograniczonyMarek Chojnacki
(0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu dachu budynku zaplecza technicznego sekcji EZSZ Łódź

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

05.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie remontu dachu budynku zaplecza technicznego sekcji EZSZ Łódź”

1. Termin składania ofert: 5.09.2012. r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert: 5.09.2012. r do godz. 10:00
3. Termin realizacji usługi: 30. 11. 2012. r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
5. Kryteria wyboru oferty:
a). wysokość ceny ofertowej
- współczynnik wagowy oceny -90%
(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie ofertowej, pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie do najniższej kwoty ofertowej)
b). okres gwarancji na wykonaną usługę
– współczynnik wagowy oceny - 10%
(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy, oferty o krótszym okresie będą oceniane proporcjonalnie do tej wartości).
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl j. jurzyk@pkpenergetyka.pl
7. Wadium w wys. 4 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 26.09.2011. r.
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Marek Chojnacki.
b. Jan Jurzyk.
c. Pok. Nr. 901
d. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
9. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 – 002 Łódź
Tel. 042 205 53 75
Fax 042 205 56 70
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 5 września 2012 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Wykonanie remontu dachu budynku zaplecza technicznego sekcji EZSZ Łódź”

decyzją komisji przetargowej z dnia 5 września 2012 postępowanie zostało unieważnione