Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni03.09.2012Przetarg nieograniczonyZbigniew Nudrzewski

z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Wschodni w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

18.09.2012

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

1. Inwestor:
PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Zakład Wschodni w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103
2. Przedmiot zamówienia:
„Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie”
zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin:
Oferty należy składać na piśmie do dnia 18.09.2012 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego
4. Wadium:
1 000,00 zł
5. Otwarcie ofert:
18.09.2012 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego
6. Kryteria oceny ofert:
W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10
gdzie:
W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)
Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;
Cof – cena oferty ocenianej;
Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;
Tof – termin*) oferty ocenianej
*) w celu właściwego porównania ofert termin należy podać w ilości dni kalendarzowych – nie więcej niż 30.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:
a. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
b. Przedmiar robót z częścią opisową
dostępne w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ