Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu dachu budynków kabin sekcyjnych w Zaryniu i Dąbiu sekcji EZSZ Koło

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki24.09.2012Przetarg nieograniczonyMarek Chojnacki
(0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu dachu budynków kabin sekcyjnych w Zaryniu i Dąbiu sekcji EZSZ Koło

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie
pok. 901

08.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie remontu dachu budynków kabin sekcyjnych w Zaryniu i Dąbiu sekcji EZSZ Koło”

1. Termin składania ofert: 8. 10.2012. r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert: 8.10.2012. r do godz. 10:00.
3. Termin realizacji usługi: 30. 11. 2012 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
5. Kryteria wyboru oferty:
a). wysokość ceny ofertowej
- współczynnik wagowy oceny - 90%
b). okres gwarancji na wykonaną usługę
– współczynnik wagowy oceny - 10%

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną
j. jurzyk@pkpenergetyka.pl m.chojnacki@pkpenergetyka.pl
7. Wadium w wys. 1 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 8.10.2012 r.
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Marek Chojnacki.
b. Jan Jurzyk.
c. Pok. Nr. 901
d. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
9. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 – 002 Łódź
Tel. 042 205 53 75
Fax 042 205 56 70
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 8 października 2012 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Wykonanie remontu budynków kabin sekcyjnych Zaryń i Dąbie sekcji
EZSZ Koło”

Komisja Przetargowa unieważnia postępowaniee przetargowego z powodu nie spełnienia warunku określonego w Art. 46 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w brzmieniu z przed dnia 01.01.2002, tj. zbyt małej ilości złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione.