Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki12.10.2012Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
(0-42) 205-55-69
r.filipczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa oleju opałowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

26.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę oleju opałowego”


1. Termin składania ofert: 26.10.2012 r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert: 26.10.2012 r. godz. 10.15.
3. Termin realizacji dostawy: sukcesywnie do końca kwietnia 2013 roku
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

5. Kryteria wyboru oferty:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny – 100 %

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl – nieodpłatnie.

7. Wadium: w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) musi być wniesione do dnia 26.10.2012 r. do godz. 10.00
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Roman Filipczak, Dariusz Kopeć,
b. Pok. nr 908,
c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
przedstawia informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt.:

„dostawa oleju opałowego”
Najlepszą ofertę złożył dostawca:
PETROLIS  Sp. z o.o.
Kieszek 52, 26-670 Pionki 

Wartość oferty netto: 214,9 tys. zł