Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski18.12.2012Przetarg nieograniczonyMałgorzata Smolicka – Różalska
041 2783 393
m.smolicka@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, Sekretariat, pokój nr 312

30.01.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce
ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla podstacji trakcyjnych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 64: modernizowanej PT Szczekociny i planowanej do budowy PT Karczowice zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”

1. Termin składania ofert: 22.01.2013 r. do godz. 11.30

2. Otwarcie ofert: 22.01.2013 r. godz. 12:00
3. Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, Sekretariat, pokój nr 312

4. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w ramach poszczególnych zadań:
• Małgorzata Smolicka – Różalska, tel. 041 2783 393,
e-mail:m.smolicka@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

  1. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano: 

Nr zadania

Obiekt

Nazwa i adres wykonawcy

Nr oferty

Liczba punktów

1

2

3

4

5

1.

   PT Karczowice

CH2M HILL Polska Ltd Sp. z o.o., ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków

2

90,00

2.

PT Szczekociny

INŻYNIERIA ENERGETYCZNA Jarosław Czuwara, ul. Łowiecka 11A/2, 41-707 Ruda Śląska

1

90,00

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi dla zadań ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów zawartych w części I SIWZ – Instrukcji Dla Wykonawców i formularze załączników. 

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert jest zgodny z art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp.