Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa hali motowozowej przy siedzibie Sekcji Warszawa Wschodnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki21.09.2012Przetarg nieograniczonyGrzegorz Sokołowski
22 474-63-73, fax. 22 474-63-73
g.sokolowski@pkpenergetyka.pl

Jarosław Wróblewski
j.wroblewski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa hali motowozowej przy siedzibie Sekcji Warszawa Wschodnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,

05.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pt.:

„Budowa hali motowozowej przy siedzibie Sekcji Warszawa Wschodnia”.

1. Termin składania ofert: 05.10.2012r. godz. 12.30
2. Otwarcie ofert: 05.10.2012r. godz. 13.00
3. Termin realizacji zadania: 20.12.2012r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 16 w godz. 07.00-15.00.
5. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium 1 - Cena ( koszt ) - współczynnik wagowy oceny - 80%;
Kryterium 2 - Realizacja robót o podobnym charakterze – 10%;
Kryterium 3 – Okres gwarancji deklarowany przez Oferenta – 10%.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres s.zbroch@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wadium: w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
a. Grzegorz Sokołowski, tel. 22 474-63-73, fax. 22 474-63-73, e-mail: g.sokolowski@pkpenergetyka.pl;
b. Jarosław Wróblewski, e-mail: j.wroblewski@pkpenergetyka.pl.