Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa hali motowozowej w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 100

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki06.11.2012Przetarg nieograniczonyGrzegorz Sokołowski
22 474-63-73
g.sokolowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa hali motowozowej w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 100

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 16

21.11.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pt.:

„Budowa hali motowozowej w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 100”.

1. Termin składania ofert: 21.11.2012r. godz. 12.30
2. Otwarcie ofert: 21.11.2012r. godz. 13.00
3. Termin realizacji zadania: 31.05.2013r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego
PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 16 w godz. 07.00-15.00.
5. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium 1 - Cena ( koszt ) - współczynnik wagowy oceny - 80%;
Kryterium 2 - Realizacja robót o podobnym charakterze – 10%;
Kryterium 3 – Okres gwarancji deklarowany przez Oferenta – 10%.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres s.zbroch@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wadium: w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
a. Grzegorz Sokołowski, tel. 22 474-63-73, fax. 22 474-63-73, e-mail: g.sokolowski@pkpenergetyka.pl;
b. Jarosław Wróblewski, e-mail: j.wroblewski@pkpenergetyka.pl.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. - Zakład Mazowiecki
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa


1. Rodzaj postępowania:
Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia:
„Budowa hali motowozowej w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 100”.

3. Wynik postępowania:
Wpłynęły: 6 oferty.
Odrzucono: 0 ofert.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Budmar Sp. z o.o., ul. Krańcowa 31-33a,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Cena oferty: 249 364,52 zł netto

4. Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny.