Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa 3 sztuk nowych rozdzielnic nN oraz 2 sztuk nowych rozdzielnic SN

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni17.10.2012Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl

Elżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 3 sztuk nowych rozdzielnic nN oraz 2 sztuk nowych rozdzielnic SN

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
Otwarcie ofert: 27 11.2012r godz. 10:15

27.11.2012

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.11.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa 3 sztuk nowych rozdzielnic nN oraz 2 sztuk nowych rozdzielnic SN”

Wpłynęły: 4 oferty
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy
Z.U.P. EMITER Sp. j
s. Bieda, P. Lis
ul. Skrudlak 3, 34-600 Limanowa

za cenę netto: 101 394,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100) plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.