Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski25.07.2012Przetarg ograniczonySylwia Bonecka
697 049 293
s.bonecka@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8,70-221 Szczecin Budynek A pokój nr 02

10.08.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634
reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg ograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV”

Zgodnie z Ogłoszeniem z zamówieniu – zamówienia sektorowego
Nr referencyjny nadany sprawie: EZ14-Ez5-900-591/2012

Osoba kontaktowa : Sylwia Bonecka tel. 697 049 293

Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału przetargu ograniczonego: PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8,70-221 Szczecin Budynek A pokój nr 02


Wynik postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

PKP Energetyka S.A.
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8
70-221 Szczecin

2. Tryb postępowania :

Przetarg ograniczony zgodnie z SIWZ nr EZ14-Ez5-900-591/2012 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV

4. Wynik postępowania:

1. Enco Sp. z o.o.
ul. Postępu 11A
02-676 Warszawa
łączna wartość zadania 174 600,00 zł netto (wartość brutto 214 758,00) - 100 pkt.
2. Elstan
ul. Hubalczyków 4
70-776 Szczecin
łączna wartość zadania 180 400,00 zł netto (wartość brutto 221 892,00) - 97 pkt.

Wybrano ofertę firmy Enco Sp. z o.o. ul. Postępu 11A 02-676 Warszawa

Wybór oferty dokonano na podstawie kryterium najniższej ceny brutto 100%


Dziękujemy za przystąpienie do przetargu ograniczonego oraz zapraszamy do brania udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez PKP Energetykę S.A.