Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa kontenerowej stacji rozdzielczej SN 15kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki06.07.2012Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
(0-42) 205-55-69,
r.filipczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa kontenerowej stacji rozdzielczej SN 15kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

20.07.2012

Dodatkowe informacje

Dostawa kontenerowej stacji rozdzielczej SN 15kV

1. Termin składania ofert: 20.07.2012 r. do godz. 9.30.
2. Otwarcie ofert: 20.07.2012 r. godz. 10.00.
3. Termin realizacji dostawy: do 14.09.2012 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00
5. Kryteria wyboru oferty:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny – 75 %
b) ocena techniczna parametrów kontenerowej stacji rozdzielczej SN -
- współczynnik wagowy oceny – 20 %.
c) ocena warunków gwarancji -
- współczynnik wagowy oceny – 5 %.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail lub faksem (nr fax 0-42 / 205-57-67) – nieodpłatnie.

7. Wadium: w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) musi być wniesione do dnia 20.07.2012 r. do godz. 9.30
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Roman Filipczak, Michał Dudek, Maciej Pietrus
b. Pok. nr 908,
c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. - Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
przedstawia informację o rozstrzygnięciu
przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pt.:

„dostawę kontenerowej stacji rozdzielczej SN 15kV”


1. Data złożenia oferty: 20.07.2012 r.
2. Data wyboru oferty: 20.07.2012 r.
3. Termin realizacji dostawy: do 14 września 2012 r.
4. Dostawca: ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c
5. Wartość oferty netto: 99 400,00 zł
6. Osoba uprawniona do kontaktu:
a. Roman Filipczak,
b. Pok. nr 908,
c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
7. Pozostałe uwagi:
Wyboru dostawcy dokonano na podstawie wewnętrznych uregulowań spółki PKP Energetyka S.A. – Tymczasowa instrukcja udzielania zamówień w PKP Energetyka S.A. EH-2 (§ 3, 4, 9, 11-16, 22-32).