Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa trzech rozdzielnic nn 0,4kV do zamontowania w stacjach transformatorowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki21.09.2012Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa trzech rozdzielnic nn 0,4kV do zamontowania w stacjach transformatorowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

05.11.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę trzech rozdzielnic nn 0,4kV do zamontowania w stacjach transformatorowych”

1. Termin składania ofert: 05.11.2012 r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert: 05.11.2012 r. godz. 10.15.
3. Termin realizacji dostawy: do 14.12.2012 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

5. Kryteria wyboru oferty:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny – 90 %
b) oferowany okres gwarancji -
- współczynnik wagowy oceny – 10 %.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908, pocztą elektroniczną lub po przesłaniu faksem zapotrzebowania (nr fax 0-42 / 205-57-67) – nieodpłatnie.

7. Wadium: w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) musi być wniesione do dnia 05.11.2012 r. do godz. 10.00

8. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:
• Michał Dudek - tel. 697 049 130 (e-mail: m.dudek@pkpenergetyka.pl)
• Maciej Pietrus - tel. 697 042 020 (e-mail: m.pietrus@pkpenergetyka.pl)
• Roman Filipczak - tel. 697 040 259 (e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl)

9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. - Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
przedstawia informację o rozstrzygnięciu
przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pt.:

„dostawa trzech rozdzielnic nn 0,4kV
do zamontowania w stacjach transformatorowych”


1. Data złożenia oferty: 05.11.2012 r.
2. Data wyboru oferty: 05.11.2012 r.
3. Termin realizacji dostawy: do 14 grudnia 2012 r.
4. Dostawca: „Elektromontaż – Lublin” Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
5. Wartość oferty brutto: 161 868,00 zł
6. Osoba uprawniona do kontaktu:
a. Roman Filipczak,
b. Pok. nr 908,
c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
7. Pozostałe uwagi:
Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).