Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawy rozdzielnic nn do stacji transformatorowych DC2, DC3, DC4, DC5

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki21.09.2012Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
fax. 22 474-62-93
ez1.ez9@pkpenergetyka.pl

Maciej Dąbrowski

Przedmiot zamówienia

Dostawy rozdzielnic nn do stacji transformatorowych DC2, DC3, DC4, DC5

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pok. nr 15 w godz. 7.00 - 15.00

31.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. - Zakład Mazowiecki
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

„Dostawy  rozdzielnic nn do stacji transformatorowych DC2, DC3, DC4, DC5”


1.    Termin składania ofert: 31.10.2012r. godz. 12.30
2.    Otwarcie ofert: 31.10.2012r. godz. 13.00
3.    Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pok. nr 15 w godz. 7.00 - 15.00
4.    Kryteria oceny ofert:     
80% - cena
10% - gwarancja (min. 36 miesięcy)
10% - termin wykonania (max. 70 dni od dnia podpisania umowy)
5.    Wadium:    
w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy)
6.    Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Maciej Dąbrowski, Grzegorz Szajner, pok. nr 15, fax. 22 474-62-93, e-mail: ez1.ez9@pkpenergetyka.pl
7.    Szczegółowe informacje dostępne są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PKP Energetyka S.A. - Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, woj. mazowieckie,

1. Rodzaj postępowania:
Przetarg nieograniczony.
2. Przedmiot zamówienia:
„Dostawy rozdzielnic nn do stacji transformatorowych DC2, DC3, DC4, DC5“.
Postępowanie nr EZ1-Ez9d-9000/15/2012.
3. Data składania / otwarcia ofert: 31.10.2012 r.
4. Data ogłoszenia wyników przetargu: 27.11.2012 r.
5. Wynik postępowania:
Wpłynęło: 10 ofert
Odrzucono: 1 ofertę
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:
Control Process Electric Sp. z o.o.,
ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków
Cena oferty: 867 000,00 zł netto
Okres gwarancji: 72 miesiące
Termin wykonania: 50 dni (dla pierwszego etapu dostawy, od dnia podpisania umowy)
Suma uzyskanych punktów: 99,83

4. Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.