Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja nastawni NC Opole

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski01.10.2012Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13


Mirosław Brodziak
(032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Modernizacja nastawni NC Opole

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
pok. nr 006

16.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

 Zadanie nr 1: Modernizacja nastawni NC Opole – przeniesienie zdalnego sterowania z ul. Powolnego na ul. Struga w Opolu.
Zadanie nr 2: Modernizacja systemu zdalnego sterowania w podstacji trakcyjnej 204 PT Przecza.

1. Termin składania ofert: 16.10.2012 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 16.10.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji
• zadanie nr 1 do dnia 30.10.2012 r.,
• zadanie nr 2 do dnia 30.11.2012 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium należy złożyć do dnia 16.10.2012 r. do godz. 9.00:
1) na zadanie nr 1 w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
2) na zadanie nr 2 w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1 i 2.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez8b-420/18-2/12
Gliwice, dnia 01.10.2012 r.

Wynik postępowania

Ogłoszenie wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2012 r. przetargu nieograniczonego na:


Zadanie nr 1: Modernizacja nastawni NC Opole – przeniesienie zdalnego sterowania z ul. Powolnego na ul. Struga w Opolu.
wybrano Wykonawcę:
ELESTER-PKP Sp. z o.o.
ul. Pogonowskiego 81, 90-569 Łódź
za kwotę 298 600,00 zł (netto – bez podatku VAT), słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100.
Zadanie nr 2: Modernizacja systemu zdalnego sterowania w podstacji trakcyjnej 204 PT Przecza.
wybrano Wykonawcę:
ELESTER-PKP Sp. z o.o.
ul. Pogonowskiego 81, 90-569 Łódź
za kwotę 98 990,00 zł (netto – bez podatku VAT), słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100.