Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja rozdzielni 3kV, rozdzielni potrzeb własnych 230/400V AC, rozdzielni 220V DC oraz celki minusowej w podstacji trakcyjnej Warszawa Zachodnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki02.10.2012Przetarg nieograniczonyGrzegorz Szajner
22 474 56 56
t.kocus@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Modernizacja rozdzielni 3kV, rozdzielni potrzeb własnych 230/400V AC, rozdzielni 220V DC oraz celki minusowej w podstacji trakcyjnej Warszawa Zachodnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pok. nr 13 a

16.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. - Zakład Mazowiecki
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja rozdzielni 3kV, rozdzielni potrzeb własnych 230/400V AC, rozdzielni 220V DC oraz celki minusowej w podstacji trakcyjnej Warszawa Zachodnia“

1. Termin składania ofert: 16.10.2012r. godz. 12.30
2. Otwarcie ofert: 16.10.2012r. godz. 13.00
3. Termin realizacji usługi: 30.06.2013r.
4. Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pok. nr 13a w godz. 7.00 - 15.00
5. Kryteria wyboru oferty:
100% - cena
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: t.kocus@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Wadium:
w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) musi być wniesione najpóźniej do dnia 16.10.2012r. do godz. 12.30
8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Tomasz Kocus, Grzegorz Szajner, pok. nr 13a, tel.: 22 474 56 56

Wynik postępowania

ZAKŁAD MAZOWIECKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: „Modernizacja rozdzielni 3kV, rozdzielni potrzeb własnych 230/400V AC, rozdzielni 220V DC oraz celki minusowej w podstacji trakcyjnej Warszawa Zachodnia”.
PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki ul. Sławińska 7/9, 01-028 Warszawa

INFORMUJE,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Modernizacja rozdzielni 3kV, rozdzielni potrzeb własnych 230/400V AC, rozdzielni 220V DC oraz celki minusowej w podstacji trakcyjnej Warszawa Zachodnia”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: Trakcja-Tiltra S.A. ul. Złota 59 XVIIIp., 00-120 Warszawa, za cenę: 4.869.000,00 zł. netto. Termin wykonania – do 30.06.2013 r.