Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja tablicy synoptycznej wraz ze sterownikiem Nastawni Centralnej Gliwice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski19.11.2012Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13


Mirosław Brodziak
(032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Modernizacja tablicy synoptycznej wraz ze sterownikiem Nastawni Centralnej Gliwice

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41, sekretariat pokój nr 120

04.12.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Modernizacja tablicy synoptycznej wraz ze sterownikiem Nastawni Centralnej Gliwice

1. Termin składania ofert: 04.12.2012 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 04.12.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2012 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) należy złożyć do dnia 04.12.2012 r. do godz. 9.00 .
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
12. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez8b-420/27-1/12
Gliwice, dnia 19.11.2012 r.