Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Montaż urządzeń zdalnego sterowania w podstacji trakcyjnej oraz w stacjach transformatorowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski30.07.2012Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13


Mirosław Brodziak
(032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Montaż urządzeń zdalnego sterowania w podstacji trakcyjnej oraz w stacjach transformatorowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92
sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00- 14:00

13.08.2012

Dodatkowe informacje

Zadanie nr 1: Montaż urządzeń zdalnego sterowania w podstacji trakcyjnej 14P Kędzierzyn oraz w stacjach transformatorowych P.1, P.3, P.4, P.8, P.10, P.11, P.23, stanowiących układ zasilania SN węzła PKP Kędzierzyn – Koźle, wraz z włączeniem w istniejący system zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Gliwice.

Zadanie nr 2: Montaż urządzeń zdalnego sterowania w stacjach transformatorowych ST-4, ST-5 i ST-10 na linii potrzeb nietrakcyjnych Kluczbork – Wierzbica wraz z włączeniem w istniejący system zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Opole.

1. Termin składania ofert: 13.08.2012 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 13.08.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  006.
3. Termin realizacji – zgodnie z pkt VIII.2) SIWZ.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail  – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium należy złożyć do dnia 13.08.2012 r. do godz. 9.00:
1) na zadanie nr 1 w wysokości 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych),
2) na zadanie nr 2 w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych: Ewa Albertowicz  – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych: Mirosław Brodziak  – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach, tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1 i 2.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. – Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice
tel. (032) 719-44-13
fax.(032) 719-43-92
ogłasza że w wyniku przeprowadzonego w dniu 13.08.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

Zadanie nr 1: Montaż urządzeń zdalnego sterowania w podstacji trakcyjnej 14P Kędzierzyn oraz w stacjach transformatorowych P.1, P.3, P.4, P.8, P.10, P.11, P.23, stanowiących układ zasilania SN węzła PKP Kędzierzyn – Koźle, wraz z włączeniem w istniejący system zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Gliwice
wybrano Wykonawcę:
Firma „KOMSTER” Sp. z o.o.
ul. P. Michałowskiego 3
02-438 Warszawa
za kwotę 404 022,00 zł (słownie: czterysta cztery tysiące dwadzieścia dwa złote 00/100, netto – bez podatku VAT).

Zadanie nr 2: Montaż urządzeń zdalnego sterowania w stacjach transformatorowych ST-4, ST-5 i ST-10 na linii potrzeb nietrakcyjnych Kluczbork – Wierzbica wraz z włączeniem w istniejący system zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Opole
wybrano Wykonawcę:
Firma „ELESTER - PKP” Sp. z o.o.
ul. Pogonowskiego 81
90-569 Łódź
za kwotę 168 800,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100, netto – bez podatku VAT).