Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy budynku warsztatowo-magazynowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski16.07.2012Przetarg nieograniczonyDariusz Lewiński
52 5183183
d.lewinski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy budynku warsztatowo-magazynowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A., ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz , sekretariat (II piętro, wejście od peronu IV dworca PKP Bydgoszcz Główna) w godz. 8.00 – 14.00

27.07.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski
ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz
ogłasza przetarg nieograniczony wg wewnętrznych uregulowań Spółki na :

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy budynku warsztatowo-magazynowego działka nr ewid. 10/13, obr. 0114 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7 wraz z pozwoleniem na budowę oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku administracyjnego – działka nr ewid. 10/14, obr. 0114 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7 wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii i uzgodnień”

1. Termin składania ofert – 27 lipca 2012 r. do godz. 10.55
2. Otwarcie ofert – 27 lipca 2012 r. o godz. 11.00
3. Termin realizacji umowy
• przedstawienie koncepcji adaptacji budynku warsztatowo-magazynowego i zagospodarowania terenu – do dnia 28 września 2012 roku
• pozostałe elementy zamówienia – do dnia 21 grudnia 2012 roku
4. Termin związania z ofertą – 30 dni.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : PKP Energetyka S.A., ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz , sekretariat (II piętro, wejście od peronu IV dworca PKP Bydgoszcz Główna) w godz. 8.00 – 14.00
6. Kryteria wyboru oferty
• wysokość ceny ofertowej – 80 pkt
• ilość przedłożonych referencji (największa ilość) – 20 pkt
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego w wysokości 4 000,00 złotych, które musi być wniesione do dnia 27 lipca 2012 r. do godz. 10.55.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie po skierowaniu na adres e-mail : d.lewinski@pkpenergetyka.pl pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ wraz z załącznikami. Wniosek ten musi zawierać następujące dane :
• pełną nazwę firmy wraz z danymi adresowymi,
• NIP,
• telefoniczne i elektroniczne dane kontaktowe.
10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CONCEPT Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny, Turznice 40, 86 – 302 Grudziądz 4 na kwotę 96 200,00 złotych netto , przy 7 przedłożonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego referencjach - uzyskała 100punktów.

Złożone 2 ważne oferty.