Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa i rozbudowa hali wachlarzowej w Stargardzie Szczecińskim

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski20.08.2012Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
091 471 13 32, kom. 697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
091 471 13 22, kom. 697 041 692
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa i rozbudowa hali wachlarzowej w Stargardzie Szczecińskim

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie

06.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„przebudowę i rozbudowę hali wachlarzowej w Stargardzie Szczecińskim Sekcji Napraw Pojazdów Szynowych ul. Składowa 8 (była ul. Piłsudskiego 170), 73-110 Stargard Szczeciński dla potrzeb Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8, 70 – 221 Szczecin

1. Termin składania ofert: 06.09.2012 godz. 11:00
2. Otwarcie ofert 06.09.2012 godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 14
3. Termin realizacji: od 14.09.2012 r do 30.09.2013 r
4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku B
w pok. 7 ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
6. Kryteria wyboru ofert:
- cena 80%
- gwarancja 10%
- doświadczenie 10%
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Adam Kubieniec
nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408
e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl
Piotr Gębski
Nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.
e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO-PRAWNYM „ Rozbudowa i przebudowa hali wachlarzowej w Stargardzie Szczecińskim Sekcji Napraw Pojazdów Szynowych 73-110 Stargard Szczeciński ul. Składowa 8(była ul. Piłsudskiego 170)” DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.


POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8 70 – 221 Szczecin


INFORMUJE,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Rozbudowa i przebudowa hali wachlarzowej w Stargardzie Szczecińskim Sekcji Napraw Pojazdów Szynowych 73-110 Stargard Szczeciński ul. Składowa 8 (była ul. Piłsudskiego 170)”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: INEKO Sp. z o.o. ul. 5-go Lipca 14, 70 - 376 Szczecin, za cenę: 1 538 520,02 zł. (netto).
Warunki gwarancji – 72 m-cy, warunki płatności – 30 dni, termin wykonania – do 30.09.2013 r.