Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont budynku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny19.09.2012Przetarg nieograniczonyIreneusz Kobiela
(058) 742-02-02 wew. 1120 lub 697-049-748
i.kobiela@pkpenergetyka.pl

Marek Prószynski
tel. (058) 742-02-02 wew. 1121 lub tel kom. 697-046-686
m.proszynski@pkpenergetyka.pl.

Przedmiot zamówienia

Remont budynku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

03.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża, 63/67
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn:
Zad. nr 1. Remont budynku stacji transformatorowej 08-13 Lisewo
Zad. nr 2. Remont budynku stacji transformatorowej 02 - 09 Kwidzyn
Zad. nr 3. Remont budynku stacji transformatorowej Kołłątaja w Słupsku
Zad. nr 4. Remont budynku PT Lębork
Zad. nr 5. Remont budynku stacji transformatorowej ST10-20 Gdynia
Zad. nr 6. Remont budynku stacji transformatorowej ST10-21 Gdynia
Zad. nr 7. Remont budynku PT Sopot Wyścigi
Zad. nr 8 Remont budynku stacji transformatorowej ST10-16 Gdynia
Zad. nr 9 Remont budynku sekcji EZSZ Tczew
Zad. nr 10 Remont budynku magazynowo - garażowego sekcji EZSZ Malbork
Zad. nr 11 Remont budynku sekcji EZSZ Gdańsk
Wymagany termin realizacji zadań: do dnia 31.12.2012.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 110, w godzinach od 7.30 do 14.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru lub pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na e-mail : i.kobiela@pkpenergetyka.pl lub m.proszynski@pkpenergetyka.pl. W zgłoszeniu zapotrzebowania prosimy o podanie danych firmy i osoby do kontaktu.
Koszt specyfikacji – specyfikacja jest darmowa.
Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami:
W sprawach technicznych i formalnych – Ireneusz Kobiela tel. (058) 742-02-02 wew. 1120 lub tel kom. 697-049-748 ; Marek Prószynski tel. (058) 742-02-02 wew. 1121 lub tel kom. 697-046-686
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 110 do dnia 03.10.2012 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2012r o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna – 3 piętro
Kryteria oceny ofert:
1. Wysokość oferowanej ceny - 100 %
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Każda składana oferta w której wykonawca deklaruje zamiar wykonania:
- zadania nr 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1650,00 złotych polskich brutto (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
- zadania nr 3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1290,00 złotych polskich brutto (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- zadania nr 4 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1800,00 złotych polskich brutto (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100)
- zadania nr 8 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2400,00 złotych polskich brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)
- zadania nr 9 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2250,00 złotych polskich brutto (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
- zadania nr 11 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1200,00 złotych polskich brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)
Termin związania z ofertą wynosi 45 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.