Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont elewacji stacji transformatorowej P.11 Sławięcice.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski22.10.2012Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
32 719 44 13


Mirosław Brodziak
32 719 44 92

Przedmiot zamówienia

Remont elewacji stacji transformatorowej P.11 Sławięcice.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41
sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00- 14:00

29.10.2012

Dodatkowe informacje

1. Termin realizacji 28.11.2012 r.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.
3. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail  – koszt SIWZ 30,00 zł brutto.
6. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz  – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak  – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach tel. (032) 719-44-92.
7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. – Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice
tel. (032) 719-44-13
fax.(032) 719-43-92

ogłasza że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.10.2012 r. przetargu nieograniczonego na


Remont elewacji stacji transformatorowej P.11 Sławięcice.

wybrano Wykonawcę:

Zakład Remontowo – Budowlany
TECHBUD
ul. Perla 66, 41-300 Dąbrowa Górnicza


za kwotę 31 597,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100, netto – bez podatku VAT).

Nr sprawy EZ8-Ez8b-2111/3-3/12

Gliwice, dnia 30.10.2012 r.