Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont torów w Zakładzie Robót Energetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Robót Energetycznych26.06.2012Przetarg nieograniczonyKrzysztof Pater
0-44 714 12 19
k.pater@pkpenergetyka.pl.


Przedmiot zamówienia

Remont torów w Zakładzie Robót Energetycznych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki, w sekretariacie - pokój nr 111, lub przesłać pocztą 

16.07.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny,
95-040 Koluszki
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:
„Remont torów w Zakładzie Robót Energetycznych”.

1. Zamawiający: PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki.
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez12c-523/2/12 z dnia 14.06.2012 r.
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ: SIWZ nr: EZ15-Ez12c-523/2/12, można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego (pokój nr 2), lub drogą elektroniczną.
4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania jest remont bocznicy kolejowej położonej w miejscowości Słotwiny należącej do Zamawiającego polegający na: wymianie 2 doborów podrozjezdnic w rozjazdach zwyczajnych 1:9 R190 wraz z oczyszczeniem podsypki i uzupełnieniem powstałych po oczyszczeniu braków oraz regulacją w planie i profilu po zabudowie, wymianie pojedynczych (15 szt.) podrozjezdnic w rozjeździe zwyczajnym
1:9 R190 wraz z regulacją w planie i profilu po zabudowie (z wykorzystaniem materiałów staroużytecznych odzyzkanych z ww. wymian kompleksowych) oraz regeneracji przez napawanie 2 iglic w rozjazdach.
5. Informacja o rodzaju oferty: Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia: 31 października 2012 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w SIWZ nr: EZ15-Ez12c-523/2/12.
8. Wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł) należy wnieść najpóźniej do dnia 13.07.2012 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w SIWZ
nr: EZ15-Ez12c-2110/13/12.
9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez12c-523/2/12.
10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w: PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki, w sekretariacie - pokój nr 111, lub przesłać pocztą, nie później niż do dnia 16.07.2012 r. do godz.11.00.
11. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
12. Kontakt: Ze strony PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych upoważnionym do kontaktowania się z oferentami w godzinach 10.00 - 14.00 jest Pan Krzysztof Pater – tel. 0-44 714 12 19, email: k.pater@pkpenergetyka.pl.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE
o wynikach przetargu nieograniczonym na realizację zadania:
„Remont torów w Zakładzie Robót Energetycznych”.

1. Zamawiający: PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny,
95-040 Koluszki.
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez12c-523/2/12 z 14.06.2012 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania jest remont bocznicy kolejowej położonej w miejscowości Słotwiny polegający na: wymianie 2 doborów podrozjezdnic
w rozjazdach zwyczajnych 1:9 R190 wraz z oczyszczeniem podsypki i uzupełnieniem powstałych po oczyszczeniu braków oraz regulacją w planie i profilu po zabudowie, wymianie pojedynczych (15 szt.) podrozjezdnic w rozjeździe zwyczajnym 1:9 R190 wraz z regulacją
w planie i profilu po zabudowie (z wykorzystaniem materiałów staroużytecznych odzyskanych z ww. wymian kompleksowych) oraz regeneracji przez napawanie 2 iglic w rozjazdach.
4. Wynik postępowania: wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „TORHEN” Grzegorz Hajdasz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 52, 66-400 Gorzów Wlkp.,
za cenę 62 500,00 zł netto.
5. Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ nr EZ15-Ez12c-523/2/12
z 14.06.2012 r. oraz jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.