Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzedaż uszkodzonego agregatu Prądotwórczego PETERA 160CNS

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki10.07.2012Przetarg nieograniczonyRafał Pudłówski
697-041-712


Marek Rosikoń
697-040-139

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż uszkodzonego agregatu Prądotwórczego PETERA 160CNS

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.

Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

I piętro, pok. nr 16 w godz. 7:00 - 15:00

24.07.2012

Dodatkowe informacje

Termin skłądania ofert: 24.07.2012r. godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 24.07.2012r. godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: r.pudlowski@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium: w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) musi być wniesione najpóźnije do dnia 23.07.2012r. godz. 12:00.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. - Zakład Mazowiecki
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa


1. Rodzaj postępowania:
Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia:
„Sprzedaż uszkodzonego agregatu prądotwórczego PETERA CNS 160”.

3. Wynik postępowania:
Wpłynęły: 4 oferty.
Odrzucono: 2 oferty.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: F.H. „DECOR” USŁUGI TRANSPORTOWE ul. Rynek 26, 37- 464 Stalowa Wola.
Cena oferty: 13 660,00 zł netto + 23% VAT

4. Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny