Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Usługa polegająca na  dozorowaniu i ochronie fizycznej mienia oraz obiektów Zamawiającego znajdujących się w  Pile, przy ul. Zakopiańskiej 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski25.07.2012Przetarg nieograniczonyDariusz Lewiński
52 5183183
d.lewinski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Usługa polegająca na dozorowaniu i ochronie fizycznej mienia oraz obiektów Zamawiającego znajdujących się w Pile, przy ul. Zakopiańskiej 5

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A., ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz , sekretariat (II piętro, wejście od peronu IV dworca PKP Bydgoszcz Główna) w godz. 7.00 – 15.00

08.08.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski
ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz
ogłasza przetarg nieograniczony na według wewnętrznych uregulowań Spółki na :

„Usługę polegającą na dozorowaniu i ochronie fizycznej mienia oraz obiektów Zamawiającego znajdujących się w Pile, przy ul. Zakopiańskiej 5”.

1. Termin składania ofert – 8 sierpnia 2012r. do godz. 10.55
2. Otwarcie ofert – 8 sierpnia 2012r. o godz. 11.00
3. Termin realizacji umowy – 01.09.2012 – 30.06.2014
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : PKP Energetyka S.A., ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz , sekretariat (II piętro, wejście od peronu IV dworca PKP Bydgoszcz Główna) w godz. 7.00 – 15.00
5. Kryteria wyboru oferty - wysokość ceny ofertowej – 100%
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, dopuszcza natomiast możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego w wysokości 3 000,00 złotych., które musi być wniesione do dnia 8 sierpnia 2012r. do godz. 10.55.
8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie po skierowaniu na adres e-mail : d.lewinski@pkpenergetyka.pl pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ. Wniosek ten musi zawierać następujące dane :
• pełną nazwę firmy wraz z danymi teleadresowymi,
• NIP,
• telefoniczne i elektroniczne dane kontaktowe.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski
ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz
ogłasza wyniku przetargu nieograniczonego wg wewnętrznych uregulowań Spółki na :

„Dozorowanie i ochronę fizyczną mienia oraz obiektów Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Pile, ul. Zakopiańska 5”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRUPA HUNTERS Sp. z o. o, ul. Bukowska 114, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski na kwotę 57 200,00 złotych netto za czas trwania umowy

Złożono 5 ważnych ofert.