Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie do systemu zdalnego sterowania urządzeń rozdzielni sieciowych RS Kraków Gł., RS Przemyśl i rozdzielni SN P1 Przemyśl

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy20.07.2012Przetarg nieograniczonyKatarzyna Skrobiszewska
12/ 351-59-31
k.skrobiszewska@pkpenergetyka.pl

Marek Skalski
12/ 351-59-83
m.skalski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Włączenie do systemu zdalnego sterowania urządzeń rozdzielni sieciowych RS Kraków Gł., RS Przemyśl i rozdzielni SN P1 Przemyśl

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14; 31-403 Kraków
piętro II, pok. Nr 202 w godzinach od 730 do 1430, drogą e-mailową, jak również drogą pocztową po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na adres e-mail: k.skrobiszewska@pkpenergetyka.pl

03.08.2012

Dodatkowe informacje

Włączenie do systemu zdalnego sterowania urządzeń rozdzielni sieciowych RS Kraków Gł., RS Przemyśl i rozdzielni SN P1 Przemyśl


1.Termin realizacji zamówienia: Etap I – 31-10-2012r.
Etap II - 15-12-2012r.

2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

• złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10.00 dnia 03-08-2012 r.
w Siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; pok. 108

Termin i miejsce otwarcia ofert: o godz. 10.00 dnia 03-08-2012 r.
w siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; pok. 021.

4.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - piętro II, pok. Nr 202 w godzinach od 730 do 1430, drogą e-mailową, jak również drogą pocztową po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na adres e-mail: k.skrobiszewska@pkpenergetyka.pl

5.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
• posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania, oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.

6.Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
• w sprawach technicznych: Marek Skalski – tel. 12/ 351-59-83
• w sprawach formalnych : Katarzyna Skrobiszewska – tel. 12/ 351-59-31