Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA w obiektach zasilanych przezEnerga S.A. Oddział w Gdańsku, Olsztynie, Słupsku i Elblągu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny05.09.2012Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
(58) 742-02-02 wew. 1090; 697-041-104
a.milczynski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA w obiektach zasilanych przezEnerga S.A. Oddział w Gdańsku, Olsztynie, Słupsku i Elblągu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

19.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn:
„Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA w obiektach zasilanych przez
Energa S.A. Oddział w Gdańsku, Olsztynie, Słupsku i Elblągu”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać pocztą elektroniczną oraz osobiście.
Koszt specyfikacji – specyfikacja jest darmowa.
Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami:
W sprawach technicznych i formalnych – Artur Milczyński tel. (58) 742-02-02 wew. 1090 lub tel. 697-041-104
w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
W sprawie zapoznania się z terenem realizacji robót:

1. Teren ENERGA S.A. O/Olsztyn – Jan Szczęsny tel. (58) 742-02-02 wew. 59-01 i Leszek Misiura tel. (58) 742-02-02 wew. 5303
2. Teren ENERGA S.A. O/Elbląg – Grzegorz Pieczewski tel. (58) 742-02-02 wew. 5502
3. Teren ENERGA S.A. O/Słupsk – Krzysztof Pobierajło tel. 697-046-652
w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie (III piętro) do dnia 19.09.2012 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2012r o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego, Sali konferencyjnej (III piętro).
Kryteria oceny ofert:
1. Wysokość oferowanej ceny - 100 %
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, do dnia 19.09.2012 r. do godz. 11.00 w wysokości 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Termin związania z ofertą wynosi 45 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.