Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie naprawy pokrycia dachów na budynkach Podstacji Trakcyjnych w Grodzisku Dolnym i Nowej Sarzynie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy28.09.2012Przetarg nieograniczonyKatarzyna Skrobiszewska
12/ 351-59-31
k.skrobiszewska@pkpenergetyka.pl.

Miłosz Smagowicz –
12/ 351-59-60

Przedmiot zamówienia

Wykonanie naprawy pokrycia dachów na budynkach Podstacji Trakcyjnych w Grodzisku Dolnym i Nowej Sarzynie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14; 31-403 Kraków

15.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14; 31-403 Kraków

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Wykonanie naprawy pokrycia dachów na budynkach Podstacji Trakcyjnych w Grodzisku Dolnym i Nowej Sarzynie

1.Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy

2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

• złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• wysokość wadium dla powyższego zadania 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
• dokonanie wizji lokalnej PT w Grodzisku Górnym i Nowej Sarzynie (po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. naczelnikiem Sekcji Janem Lichotą tel.697-040-651) potwierdzonej w dokumencie stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ

3.Termin i miejsce składania ofert: do godz. 9.55 dnia 15-10-2012 r. w Siedzibie Zamawiającego: Kraków,
ul. Kamienna 14; pok. 108

Termin i miejsce otwarcia ofert: o godz. 10.00 dnia 15-10-2012 r.
w siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; pok. 021.

4.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - piętro II, pok. Nr 202 w godzinach od 730 do 1430, drogą e-mailową, jak również drogą pocztową po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na adres e-mail k.skrobiszewska@pkpenergetyka.pl.

5.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
• posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania, oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.

6.Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
• w sprawach technicznych: Miłosz Smagowicz – tel. 12/ 351-59-60
• w sprawach formalnych : Katarzyna Skrobiszewska – tel. 12/ 351-59-31

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy w Krakowie informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "TOMEX"
Tomasz Rychlewski
33-311 Wielogłowy 257

z ceną: 68 085,12 zł netto (83 711,48 zł brutto)