Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie ogrodzenia terenu obiektów zlokalizowanych na działkach nr 10/13, 10/17, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7 na biura Zakładu Kujawskiego oraz siedzibę Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego i Magazynu Zakładowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski18.10.2012Przetarg nieograniczonyDariusz Lewiński
52 5183183
d.lewinski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie ogrodzenia terenu obiektów zlokalizowanych na działkach nr 10/13, 10/17, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7 na biura Zakładu Kujawskiego oraz siedzibę Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego i Magazynu Zakładowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A., ul. Zygmunta Augusta 7,
85 – 082 Bydgoszcz ,
sekretariat (II piętro, wejście od peronu IV dworca PKP Bydgoszcz Główna) w godz. 8:00 – 14:00

30.10.2012

Dodatkowe informacje

1. Termin składania ofert – 30  października 2012r. do godz. 10.55
2. Otwarcie ofert – 30 października 2012r. o godz. 11.00
3. Termin realizacji umowy do dnia 28 grudnia 2012r.
4. Termin związania z ofertą – 30 dni.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : PKP Energetyka S.A., ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz , sekretariat (II piętro, wejście od peronu IV dworca PKP Bydgoszcz Główna) w godz. 8.00 – 14.00
6. Kryteria wyboru oferty
• wysokość ceny ofertowej – 80 pkt
• gwarancja – 20 pkt
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego w wysokości 4 000,00 złotych, które musi być wniesione do dnia 30 października 2012r. do godz. 10.55.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie po skierowaniu na adres e-mail : d.lewinski@pkpenergetyka.pl  pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ wraz z załącznikami. Wniosek ten musi zawierać następujące dane :
• pełną nazwę firmy  wraz z danymi adresowymi,
• NIP,
• telefoniczne i elektroniczne dane kontaktowe.
10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski
ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz
ogłasza wyniku przetargu nieograniczonego wg wewnętrznych uregulowań Spółki na :

na wykonanie ogrodzenia terenu dla zadania „Adaptacja obiektów zlokalizowanych na działkach nr 10/13, 10/17, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7 na biura Zakładu Kujawskiego oraz siedzibę Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego i Magazynu Zakładowego”

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TANEX” Tomasz Sikora, ul. Pomianowskiego 14/3, 86 – 010 Koronowo na kwotę 108 700,00 złotych netto i udzielając 60 miesięcy gwarancji za przedmiot umowy - uzyskała 100 punktów.

Złożone 4 ważne oferty.