Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie ogrzewania hali pociągu sieciowego w sekcji EZSZ Iława

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny11.09.2012Przetarg nieograniczonyIreneusz Kobiela
(58) 742-02-02 wew. 1120; 697-049-748Przedmiot zamówienia

Wykonanie ogrzewania hali pociągu sieciowego w sekcji EZSZ Iława

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie (III piętro)

03.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża, 63/67
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn:
„Wykonanie ogrzewania hali pociągu sieciowego w sekcji EZSZ Iława”.


Wymagany termin realizacji zadania: nie dłużej niż 21 dni od dnia podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 109, tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru lub pocztą elektroniczną.
Koszt specyfikacji – specyfikacja jest darmowa.
Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami:
W sprawach technicznych i formalnych – Ireneusz Kobiela tel. (58) 742-02-02 wew. 1120 lub tel kom. 697-049-748 ; Leszek Went tel. (58) 742-02-02 wew. 1124 lub tel. kom. 697-051-624 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
W sprawie zapoznania się z terenem realizacji robót – Jan Nadolski tel. (58) 742-02-02 wew. 5301 lub tel kom. 697-041-151 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie (III piętro) do dnia 03.10.2012 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2012 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego, Sali konferencyjnej (III piętro).
Kryteria oceny ofert:
1. Wysokość oferowanej ceny - 100 %
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, do dnia 03.10.2012 r. do godz. 10.00 w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
Termin związania z ofertą wynosi 45 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.