Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie systemu monitoringu baz sekcji w Zgierzu i Koluszkach

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki06.07.2012Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
tel. (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl

Ryszard Bąkowski
(0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
r.bakowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu baz sekcji w Zgierzu i Koluszkach

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka  S.A.
Zakład Łódzki
Sekretariat
ul. Tuwima 28,
kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

20.07.2012

Dodatkowe informacje

1. Termin realizacji usługi: 30. 09. 2012.  r.
2. Kryteria wyboru oferty:
a).  wysokość ceny ofertowej
- współczynnik wagowy oceny -90%  
b).  ocena oferty
– współczynnik wagowy oceny - 10%
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać  osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną j. jurzyk@pkpenergetyka.pl lub r.bakowski@pkpenergetyka.pl
4. Wadium w wys. 3 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 19.07.2012. r.
5. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 – 002 Łódź
Tel. 042 205 53 75
Fax 042 205 56 70
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20 lipca 2012 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Wykonanie systemu monitoringu i kontroli dostępu baz sekcji w Zgierzu i Koluszkach”

decyzją komisji przetargowej z dnia 26 lipca 2012 została wybrana oferta firmy:

„AGAT IT” S.A.
z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 10
91 – 829 Łódź

na kwotę netto (bez podatku VAT) 250 000,00 zł,
słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych .