Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy na wykonanie remontu dachu budynku administracyjno – warsztatowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski22.08.2012Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
091 471 13 32, kom. 697 041 408
ez14.ez12@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na wykonanie remontu dachu budynku administracyjno – warsztatowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Pomorski,
70-221 Szczecin
ul. Czarnieckiego 8,
woj. zachodniopomorskie

05.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie wykonawcy na wykonanie remontu dachu budynku administracyjno – warsztatowego pokrytego papą z wymianą elementów obróbki blacharskiej (rynny, rury spustowe, opierzenia) wraz z konserwacją. Jednokrotne ułożenia papy nawierzchniowej termozgrzewalnej o grubości 5,2 mm. Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego Goleniów ul. Tartaczna 1

1. Termin składania ofert: 05.09.2012 r. godz. 10:00
2. Otwarcie ofert 05.09.2012 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 14
3. Termin realizacji: od 12.09.2012 r. do 15.10.2012 r.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku B
w pok. 7 Ip ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
6. Kryteria wyboru ofert:
- cena 100%
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Adam Kubieniec
nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408
Piotr Gębski
nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 692
e-mail: ez14.ez12@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO-PRAWNYM „ REMONT DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWEGO POKRYTEGO PAPĄ Z WYMIANĄ ELEMENTÓW OBRÓBKI BLACHARSKIEJ (RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA) WRAZ Z KONSERWACJĄ W SEKCJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO GOLENIÓW UL. TARTACZNA 1” DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.


POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8 70 – 221 Szczecin


INFORMUJE,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Remont dachu budynku administracyjno-warsztatowego pokrytego papą z wymianą elementów obróbki blacharskiej (rynny, rury spustowe, opierzenia) wraz z konserwacją. Jednokrotne ułożenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej o grubości 5,2mm w Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego Goleniów ul. Tartaczna 1, 72-100 Goleniów”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: WIELOBRANŻOWE USŁUGI BUDOWLANE Andrzej Romaniecki ul. Krasińskiego 82u/27, 74-101 Gryfino, za cenę: – 26 800,00 zł. (netto),
Warunki gwarancji – 36 m-cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania – do 15.10.2012 r.