Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy remontu pokrycia dachu, elewacji, orynnowania stacji transformatorowej SO1, SO2, SO3 w Gorzowie Wielkopolskim dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski27.06.2012Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
091 471 13 32, kom. 697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
091 471 13 22, kom. 697 041 692
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy remontu pokrycia dachu, elewacji, orynnowania stacji transformatorowej SO1, SO2, SO3 w Gorzowie Wielkopolskim dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Pomorski
70-221 Szczecin,
ul. Czarnieckiego 8,
woj. zachodniopomorskie

16.07.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:
„wyłonienie wykonawcy remontu pokrycia dachu, elewacji, orynnowania stacji transformatorowej SO1, SO2, SO3 w Gorzowie Wielkopolskim dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin"

1. Termin składania ofert: 16.07.2012 do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert 16.07.2012 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 14
3. Termin realizacji: od 24.07.2012 r do10.09.2012 r
4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku B
w pok. 7 ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
6. Kryteria wyboru ofert:
cena - 80%
okres udzielonej gwarancji - 10%
doświadczenie - 10%
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Adam Kubieniec
nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408
e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl
Piotr Gębski
nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.
e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8,
70 – 221 Szczecin

INFORMUJE,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Remont pokrycia dachu, elewacji, orynnowania stacji transformatorowej SO1, SO2, SO3 w Gorzowie Wlkp.”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „BUDMAR” Marcin Barna ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wlkp., za cenę:
Stacja Transformatorowa SO1 – 47 073,17 zł. (netto),
Stacja Transformatorowa SO2 – 24 755,61 zł. (netto),
Stacja Transformatorowa SO3 – 30 039,14 zł. (netto),

Warunki gwarancji – 36 m-cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania – do 10.09.2012 r.