Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Koszalin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski24.10.2012Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
697 041 692
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Koszalin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski,

70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8,

woj. zachodniopomorskie

Termin składania ofert: 06.11.2012 do godz. 10:00

06.11.2012

Dodatkowe informacje


1. Otwarcie ofert 06.11.2012 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 14
2. Termin realizacji: od 13.11.2012 r do31.12.2012 r
3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku B
w pok. 7 ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
5. Kryteria wyboru ofert:
  cena                                     -  80%
  doświadczenie                       -  20%
6. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO-PRAWNYM „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PODSTACJI TRAKCYJNEJ KOSZALIN” DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.

POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8 70 – 221 Szczecin


INFORMUJE,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Termomodernizacja budynku podstacji trakcyjnej Koszalin”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Daniel ul. Jantarowa 40, 75-256 Koszalin., za cenę:
Podstacja trakcyjna Koszalin – 137 204,51 zł. (netto),
Warunki gwarancji – 36 m-cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania – do 31.12.2012 r.