Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Rokita, Koszalin dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski28.09.2012Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
091 471 13 32, kom. 697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

Piotr Gębski
091 471 13 22, kom. 697 041 692.
p.gebski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Rokita, Koszalin dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

     

15.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Rokita, Koszalin dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin.

1. Termin składania ofert: 15.10.2012 do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert 15.10.2012 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 14
3. Termin realizacji: od 22.10.2012 r do15.12.2012 r
4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Specyfikację można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku B
w pok. 7 ul. Czarnieckiego 8 w Szczecinie lub w wersji elektronicznej pocztą internetową – nieodpłatnie.
6. Kryteria wyboru ofert:
cena - 80%
doświadczenie - 20%
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Adam Kubieniec
nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408
e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl
Piotr Gębski
nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.
e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy:

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD BUDOWLANY Krzysztof  Wiewiórski ul. Orzeszkowej 10, 72-400 Kamień Pom.,
za cenę:
Podstacja trakcyjna Rokita – 157 762,44 zł. (netto),
Warunki gwarancji – 36 m-cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania – do 15.12.2012 r.
Podstacja trakcyjna Koszalin – brak ofert.