Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki07.05.2013Przetarg nieograniczonyJarosław Wróblewski
22 391-93-13
ez1.ez6@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Siedziba Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 17 w godz. 07:00-15:00.

21.05.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Oddział – Usługi
Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pt.:
„Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia”.
1. Termin składania ofert: 21.05.2013r. godz. 12:30
2. Otwarcie ofert: 21.05.2013r. godz. 13:00
3. Termin realizacji zadania: 14.08.2013r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego
 PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pokój nr 17 w godz. 07:00-15:00.
5. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium 1 - Cena ( koszt ) - współczynnik wagowy oceny - 80%;
Kryterium 2 - Realizacja robót o podobnym charakterze – 10%;
Kryterium 3 – Okres gwarancji deklarowany przez Oferenta – 10%.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres ez1.ez6@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wadium: w wysokości 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
a. Jarosław Wróblewski, tel. 22 391-93-13, fax 22 391-93-56 e-mail: ez1.ez6@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi; Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

            Rodzaj postępowania:      

Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia”.

Wynik postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie:

Na podstawie pkt. 17 ust. 2 SIWZ nr EU-EZ1-Ez6-222/50/2013                         Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.