Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla następujących zadań

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni14.05.2013Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla następujących zadań

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

    

21.06.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla następujących zadań:

Zad. nr 1 „Budowa 3-fazowej linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowo-rozdzielczymi ST-4 a ST-5 na st. Poznań”

Zad. nr 2 „Modernizacja linii zasilającej nN w m. Włostowo przy linii kolejowej nr 14”

Zad. nr 3 „Przebudowa 3-fazowej linii SN-15kV w m. Czerwieńsk od odłącznika e1/1 do odłącznika
N 170/1”

Zad. Nr 4 „Modernizacja linii nN w m. Zbąszynek pomiędzy OST-2 Zbąszynek a budynkiem dworcowym w Zbąszynku”

Zad. Nr 5 „Wymiana 3-fazowej linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowo-rozdzielczymi ST Poznań Dębina a ST Poznań Starołęka”

Zad. Nr 6 „Remont 3-fazowych linii kablowych LPN SN-15kV pomiędzy PT Kobylnica a odłącznikiem
N 8/3 oraz pomiędzy PT Kobylnica a odłącznikiem N 8/4 przy linii kolejowej nr 353”

Zad. Nr 7 „Modernizacja 3-fazowej linii LPN SN-15kV Nowy Tomyśl – Zbąszynek od słupa z odłącznikiem nr eR 378/6 do słupa z odłącznika nr e 377/1”

Zad. nr 8 „Przebudowa zasilania nN budynku stacyjnego w m. Jankowo Dolne przy linii kolejowej nr 353”

1. Termin składania ofert:21.06.2013r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  21 06.2013r. godz. 1015

3.Termin realizacji:  31.12.2013r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą
     pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Zamawiający odstępuje od poboru wadium.

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:                                 Henryk Paciorek                    tel. 697 041 927

                                                                                                          e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach proceduralnych:                  Elżbieta Szałajko                    tel. 697 049 218
                                                                                                          e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie ukazało się pod numerem 2013/S 092 - 157105

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67    00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.06.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń,
zgód i uzgodnień dla następujących zadań:

Zad. nr 1 „Budowa 3-fazowej linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowo-rozdzielczymi ST-4
a ST-5 na st. Poznań”

Zad. nr 2 „Modernizacja linii zasilającej nN w m. Włostowo przy linii kolejowej nr 14”

Zad. nr 3 „Przebudowa 3-fazowej linii SN-15kV w m. Czerwieńsk od odłącznika e1/1 do odłącznika N 170/1”

Zad. Nr 4 „Modernizacja linii nN w m. Zbąszynek pomiędzy OST-2 Zbąszynek a budynkiem dworcowym
   w Zbąszynku”

Zad. Nr 5 „Wymiana 3-fazowej linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowo-rozdzielczymi
    ST Poznań Dębina a ST Poznań Starołęka”

Zad. Nr 6 „Remont 3-fazowych linii kablowych LPN SN-15kV pomiędzy PT Kobylnica a odłącznikiem
   N 8/3 oraz pomiędzy PT Kobylnica a odłącznikiem N 8/4 przy linii kolejowej nr 353”

Zad. Nr 7 „Modernizacja 3-fazowej linii LPN SN-15kV Nowy Tomyśl – Zbąszynek od słupa z odłącznikiem
    nr eR 378/6 do słupa z odłącznika nr e 377/1”

Zad. nr 8 „Przebudowa zasilania nN budynku stacyjnego w m. Jankowo Dolne przy linii kolejowej nr 353”

Wpłynęło: 6 ofert
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy:

    KS ELEKTRO  Andrzej Kuroczycki Saniutycz

    ul. Zielna 6A,     62-200 Gniezno

za cenę netto:  72 700,00 zł    w rozbiciu na zadania:

Zad. Nr 1 –   8 200,00 zł netto

Zad. Nr 2 –   7 300,00 zł netto

Zad. Nr 3 – 14 100,00 zł netto

Zad. Nr 4 –   4 300,00 zł netto

Zad. Nr 5 – 16 100,00 zł netto

Zad. Nr 6 –   5 700,00 zł netto

Zad. Nr 7 – 13 000,00 zł netto

Zad. Nr 8 –   4 000,00 zł netto

plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.