Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki29.05.2013Przetarg nieograniczonyJarosław Wróblewski
22 391 93 13
ez1.ez6@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pokój nr 17 w godz. 07.00-15.00.

14.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pt.:

„Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia”.

1. Termin składania ofert: 14.06.2013r. godz. 12.30
2. Otwarcie ofert: 14.06.2013r. godz. 13.00
3. Termin realizacji zadania: 30.09.2013r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego
PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 17 w godz. 07.00-15.00.
5. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium 1 - Cena ( koszt ) - współczynnik wagowy oceny - 80%;
Kryterium 2 - Realizacja robót o podobnym charakterze – 10%;
Kryterium 3 – Okres gwarancji deklarowany przez Oferenta – 10%.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres ez1.ez6@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wadium: w wysokości 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
a. Jarosław Wróblewski, tel. 22 391-93-13, fax 22 391-93-56 e-mail: ez1.ez6@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi; Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

            1. Rodzaj postępowania:      

Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

2. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie termomodernizacji budynku PT Wschodnia”.

3. Wynik postępowania:

Wpłynęły: 3 oferty.

Odrzucono: 0 ofert.

            Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, Artur Piechotka

Cena oferty: 190 428,32zł netto

4.    Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny.