Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski19.06.2013Przetarg nieograniczonyGrzegorz Maciantowicz
41 278 12 73


Anna Tkaczyk

anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w:

siedziba Zamawiającego (sekretariat)
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

03.07.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
ogłasza przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:
"Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy”

1. Termin składania ofert: 03.07.2013 r. do godz. 12:30
2. Otwarcie ofert: 03.07.2013 r. godz. 12:30
3. Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego (sekretariat)
4. Kryteria wyboru oferty: wysokość ceny ofertowej -100%
5. Wadium w wysokości: Zamawiający nie przewiduje.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Grzegorz Maciantowicz – tel. 41-278-12-73; 697 042 495, w godz. 8.00 - 15.00
Anna Tkaczyk – e-mail: anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl (w sprawach formalnych)

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. i spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Wynik postępowania

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wymaganej ilości ofert (przewidzianych wewnętrznymi uregulowaniami).