Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa hali postojowej pociągu sieciowego położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni12.08.2013Przetarg nieograniczonyZbigniew Nudrzewski
697040307
z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl, t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa hali postojowej pociągu sieciowego położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.08.2013

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

1.    Inwestor:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Wschodni w Białymstoku

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

2.    Przedmiot zamówienia:

Budowa hali postojowej pociągu sieciowego położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku
zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie Zamawiającego.

3.    Termin:

Oferty należy składać na piśmie do dnia 27.08.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego

4.    Wadium:

5 000,00 zł

5.    Otwarcie ofert:

27.08.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego

6.    Kryteria oceny ofert:

W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10

gdzie:

W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)

Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;

Cof – cena oferty ocenianej;

Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;

Tof – termin*) oferty ocenianej

      *) w celu właściwego porównania ofert termin należy podać w ilości dni kalendarzowych.

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:

a.    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

b.    Przedmiar robót z częścią opisową

dostępne w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl lub t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ