Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa ogrodzenia oraz bram wjazdowych mieszczących się na terenie zaplecza PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy Kraków, ul. Kamienna 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy30.10.2013Przetarg nieograniczonyArtur Olchawa
12 3515964
a.olchawa@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Budowa ogrodzenia oraz bram wjazdowych mieszczących się na terenie zaplecza PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy Kraków, ul. Kamienna 14

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
12.11.2013

Dodatkowe informacje

ogłoszenie zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:

Data publikacji:

Tryb postępowania:

Osoby do kontaktu:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy

30.10.2013

Przetarg nieograniczony

Małgorzata Górska - w sprawach formalnych, tel. 12 351-59-02, tel. kom. 697040602

Miłosz Smagowicz - w sprawach technicznych, tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697040607

Przedmiot zamówienia

Budowa ogrodzenia oraz bram wjazdowych mieszczących się na terenie zaplecza PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy Kraków, ul. Kamienna 14

Oferta

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 16)

12.11.2013 r. do godz. 09:55

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Południowy

ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodzenia oraz bram wjazdowych mieszczących się na terenie zaplecza PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy Kraków, ul. Kamienna 14

1. Termin składania ofert: 12.11.2013r. do godz. 955

2.Otwarcie ofert:  12.11.2013r godz. 1000

3.Termin realizacji: do dnia 23.12.2013

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego (pokój 16) lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     

wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny - 90%

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%

(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł.

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:

Miłosz Smagowicz w sprawach technicznych tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697 040 607

Marcin Klima w sprawach technicznych tel. 12 351-59-62, tel. kom. 697 040 606

Zbigniew Sitko w sprawach technicznych tel. 12 351-59-64, tel. kom. 697 042 604

Artur Olchawa w sprawach technicznych tel. 12 351-59-64

Miłosz Smagowicz w sprawie wizji lokalnej tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697 040 607

Marcin Klima w sprawie wizji lokalnej tel. 12 351-59-62, tel. kom. 697 040 606

Zbigniew Sitko w sprawie wizji lokalnej tel. 12 351-59-64, tel. kom. 697 042 604

Pozostałe  uwagi:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury zakupowej w PKP Energetyka S.A (Uchwała Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.)